Sáng ngày 02/02/2015, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, hơn 600 tu sĩ nam nữ đã qui tụ về đây trong tâm tình của Năm Đời Sống Thánh Hiến, để cùng nhau thực hiện một cuộc hành hương mừng Năm Thánh Kim khánh Giáo phận, cùng nhau chia sẻ về đời sống thánh hiến và họp mừng xuân Ất Mùi Quí Đức Cha và Đức Ông.

Từ lúc 7giờ 00 sáng, quý nữ tu của liên Dòng nữ giáo phận đã có mặt tại hội trường Tòa Giám mục Xuân Lộc để nghe chị Chủ tịch liên Dòng báo cáo các hoạt động của Liên Dòng nữ trong nhiệm kỳ 2013-2015. Qua bản báo cáo này, mọi người có được cái nhìn tổng quát về các sinh hoạt mục vụ, những đóng góp cho đời sống tinh thần của giáo phận và của các Dòng nữ trong Giáo phận. Sau phần báo cáo của chị Chủ tịch, các chị em liên dòng nữ đã cùng nhau bầu chọn ban điều hành liên Dòng nữ cho nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Trong ý nghĩa của ngày hành hương, tri ân các Đấng tiền bối, vào lúc 08giờ00, các Tu sĩ hiện diện bên phần mộ của các Đức Cố Giám mục để đọc kinh cầu nguyện. Cha Đa Minh Đinh Viết Tiên(OP) - Đặc trách tu sĩ Giáo phận, đã đại diện gia đình tu sĩ dâng tâm tình thể hiện lòng biết ơn và hiếu kính đối với Quý Đức Cố Giám mục. Sau đó các Bề trên thượng cấp niệm hương và dâng hoa lưởng nhớ.

Sau đó các tu sĩ trở về Hội trường TGM Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc đã giúp các tu sĩ học hỏi về tông huấn Năm Đời Sống Thánh Hiến của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đồng thời Đức Cha Phụ tá cũng chia sẻ với tu sĩ giáo phận về những kinh nghiệm mục vụ, cũng như những thao thức trăn trở của Ngài về sứ vụ của người tu sĩ trong thời đại hôm nay. Điều đó thực sự có ý nghĩa trong năm nay là Năm đời sống Thánh hiến.

Tiếp theo sau giờ giải lao và ôn hát cộng đoàn, Đức ông Vinh Sơn Tổng Đại diện cũng chia sẻ với tu sĩ về Năm Thánh Kim khánh của Giáo phận. Qua đó Đức Ông trình bày về sự hình thành Giáo phận Xuân lộc, những khó khăn về thời cuộc do hoàn cảnh khó khăn nhưng mọi người vẫn nỗ lực xây dựng giáo phận và giữ vững đức tin của mình.

Cao điểm của cuộc hành hương hôm nay là Thánh lễ do Đức Cha Chính Đaminh chủ sự, cùng đồng tế với ngài có Đức Ông Vinhsơn và quí Cha tham dự ngày hành hương hôm nay. Sau thánh lễ gia đình tu sĩ Giáo phận đã cùng chung vui niềm vui đón xuân Ất Mùi với Quí Đức Cha và Đức Ông tại nhà cơm TGM.

Ngày họp mặt và hành hương tu sĩ giáo phận Xuân Lộc khép lại, cầu chúc quí tu sĩ nam nữ trong Năm Đời Sống Thánh hiến này luôn ý thức được sứ vụ và trách nhiệm được Chúa trao phó, nhất là say mến Chúa Giêsu và hiến thân chính mình cho sứ vụ Chúa gửi trao.

Tin, ảnh : Lương Phương Trâm