(WGPXL : 19-09-2014) - Văn Phòng TGM Xuân Lộc kính gửi Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ và cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Thư luân lưu của hai Đức Cha Giáo phận về Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận, sẽ được khai mạc vào sáng Thứ Bảy, 04.10.2014, sắp tới tại Nhà thờ Chính Tòa.