Đức thánh Cha Phanxicô đã ưu ái ban cho Giáo phận Xuân Lộc mở Năm Thánh Kim Khánh thành lập Giáo phận.

Trong niềm vui thánh thiện này,

Ban Tổ Chức Năm thánh Giáo phận kính mời quí Đức Cha, quí Cha, quí Tu sĩ và quí Khách

đến tham dự Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh

vào lúc 08giờ 30 thứ Bảy, ngày 04.10.2014 tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc.

 

- Quý Cha tham dự thánh lễ, xin mang lễ phục trắng;

- Quý Bề trên và Tu sĩ đại diện các Dòng - Tu hội, đại diện các cộng đoàn tham dự, xin mang tu phục và thẻ đeo;

- Đại diện các Giáo xứ, các Ban Hành giáo, các Hội đoàn (như đã được mời), xin mang thẻ đeo.

Thánh lễ sẽ được trực tiếp truyền hình qua trang mạng giaophanxuanloc.net(hoặc giaophanxuanloc.org, gpxl.net )

Trong dịp đặc biệt này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban phép cho những ai không có điều kiện đến tham dự Thánh lễ Khai mạc tại Nhà thờ Chính Tòa, khi sốt sắng tham dự Thánh lễ qua truyền hình trực tiếp này thì cũng được lãnh ơn Toàn xá(với các điều kiện thông thường).

Vp. TGM Xuân lộc