SẮC LỆNH
CỦA TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
VỀ PHÉP LÀNH TÒA THÁNH KÈM THEO ƠN TOÀN XÁ

TRONG NĂM THÁNH MỪNG KIM KHÁNH THÀNH LẬP

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

Văn thư số: 598/14/I

SẮC LỆNH

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Cha và Thầy của chúng ta trong Đức Kitô, là Đức Thánh Cha Phanxicô, làm Giáo Hoàng theo sự quan phòng của Thiên Chúa, sẵn lòng ban cho Đức Cha đáng kính Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, trong Năm Thánh mừng Kim Khánh thành lập Giáo Phận, vào những ngày được chọn vì lợi ích của các tín hữu, sau khi đã cử hànhThánh lễ, được quyền ban Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), cho tất cả các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy, đã tham dự chính thánh lễ này.

Các kitô hữu muốn sốt sắng lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh, nhưng vì hoàn cảnh hữu lý, không thể tham dự các nghi lễ thánh, thì theo luật, vẫn có thể được Ơn Toàn Xá, miễn là có ý hướng đạo đức theo dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh, chính các nghi lễ ấy lúc đang được cử hành.

Bất cứ điều gì trái với sắc lệnh nầy đều vô giá trị.

Ban hành tại Roma, ở Trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 22 tháng 07 năm Chúa Giáng sinh 2014.

Hồng y của Giáo Hội Rôma

MAURUS PIACENZA

Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao

(Ấn ký)

Linh mục

CHRISTOPHORUS NYKIEL

Chánh Văn phòng Tòa Ân Giải Tối Cao