Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh,/ trong niềm hân hoan cử hành Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận,/ chúng con chúc tụng Chúa đã ban ơn đức tin cho quê hương đất nước chúng con,/ cách riêng từ 50 năm qua,/ đã hiệp nhất chúng con trong gia đình Giáo Phận Xuân Lộc./ Chúa đã dẫn dắt chúng con vượt qua những thăng trầm lịch sử/ và làm cho Giáo Phận ngày càng nên dấu chứng sống động/ về một gia đình của Thiên Chúa giữa trần gian. 
Chúng con cảm tạ Chúa/ về muôn ơn lành Chúa đã ban cho từng người,/ từng gia đình,/ từng giáo xứ/ và cho toàn thể Giáo Phận./ Trên hết,/ chúng con cảm tạ Chúa/ về chính sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa/ dành cho mỗi người chúng con,/ cả khi chúng con chưa biết Chúa hoặc bất trung với Chúa. 
Chúng con thành tâm thống hối về những lỗi lầm,/ mà mỗi người hoặc cộng đoàn/ đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Trước tình yêu cao vời của Chúa,/ nhiều lần chúng con đã không nhận biết hoặc đã khước từ ơn Chúa,/ đã sống bất xứng với ơn gọi Kitô hữu,/ đã không mở lòng trước những nhu cầu của anh chị em,/ hoặc không sẵn sàng tha thứ cho nhau.
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con,/ nhờ nỗ lực sống Lời Chúa và mầu nhiệm Thánh Thể,/ biết quên mình phục vụ tha nhân/ để cuộc đời chúng con nên muối men và ánh sáng trần gian./ Xin hiệp nhất mọi thành phần dân Chúa trong niềm hăng say loan báo Tin Mừng,/ để nhiều người được hưởng niềm vui cứu độ./ Xin giúp các gia đình vượt thắng mọi cám dỗ,/ để trung tín với Chúa và thủy chung với nhau./ Xin cho các bệnh nhân và người đau khổ / luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa./ Xin ban phúc trường sinh cho các mục tử và các tín hữu đã qua đời,/ là những người đã cộng tác với Chúa/ để đức tin được thông truyền đến chúng con.
Hiệp cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,/ Thánh cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh,/ chúng con chúc tụng,/ cảm tạ,/ thống hối/ và cầu xin lòng thương xót Chúa đến muôn đời./ Amen.