BẢNG TỔNG HỢP BAN ƠN TOÀN XÁ

TRONG NĂM THÁNH

(04/10/2014 – Cuối 10/2015)

Đây là bản tổng hợp các dịp lễ, các nơi, các hình thức có ban ơn Toàn Xá trong Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận Xuân Lộc, để mọi người biết để lãnh nhận ơn thánh cách hiệu quả, thuận lợi và dồi dào. Bản này được tổng hợp từ các sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao qua các văn thư sau (597/14/I ; 598/14/I ; 862/14/1).

1. CÁC DỊP LỄ VÀ SINH HOẠT CHUNG

Ngày

Lễ

Địa Điểm

Thứ Bẩy

04/10/2014

Đức Mẹ Mân Côi - Khai mạc Năm Thánh.

Nhà Thờ Chính Toà

Chúa Nhật

05/10/2014

Khai Mạc Năm Thánh tại các giáo Hạt, giáo xứ, Dòng Tu

Mọi nhà thờ giáo xứ, nhà nguyện Nhà Mẹ của các Dòng tu tại gp. Xuân Lộc

Chúa Nhật

19/10/2014

Khánh nhật Truyền Giáo

Gx. Hà Nội,

H. Hố Nai

Thứ Bảy,

01/11/2014

Các Thánh Nam Nữ

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Chúa Nhật,

16/11/2014

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

14 nhà thờ  nhà nguyện quy định

Chúa Nhật,

30/11/2014

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

 

Thứ Hai,

08/12/2014

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Chúa Nhật,

28/12/2014

Thánh Gia : Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Thứ Hai,

02/02/2015

Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh - Ngày họp mặt của các Tu sĩ.

Nhà Nguyện TGM.

Chúa Nhật,

22/02/2015

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Thứ Tư,

11/02/2015

Đức Mẹ Lộ Đức –

Ngày cầu cho các bệnh nhân.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Thứ Năm

19/03/2015

Thánh Giuse –

Bổn Mạng Giáo phận.

Nhà Thờ Chính Toà

Thứ Năm,

02/04/2015

Truyền Dầu

Gx. Dốc Mơ,

H. Gia Kiệm

Chúa Nhật,

05/04/2015

CN IV Phục sinh Năm B.

Ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu - Ngày họp mặt của các Chủng sinh, Tu sinh và Dự tu.

Nhà Nguyện TGM.

Chúa Nhật,

12/04/2015

Kính Lòng Thương Xót Chúa

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Thứ Sáu,

01/05/2015

Thánh Giuse Lao Động –

Ngày họp mặt Giới Gia trưởng.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Chúa Nhật,

24/05/2015

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Thứ Năm,

28/05/2015

Thánh Phaolô Hạnh, Tử đạo

Gx. Tân Triều,

H. Biên Hòa

Chúa Nhật,

07/06/2015

Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Kết thúc tuần lễ Đại Hội Thánh Thể.

Nhà Thờ Chính Toà

Thứ Sáu,

12/06/2015

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày xin Ơn Thánh hóa các Linh mụChúa Ngày họp mặt của Linh mục đoàn.

Nhà Nguyện TGM.

Chúa Nhật,

14/06/2015

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Giới Trẻ. Ngày hành hương của Giới trẻ.

Nhà Nguyện TGM.

Chúa Nhật,

28/06/2015

Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng các Ban Hành Giáo. Ngày họp mặt của các BHG.

Nhà Nguyện TGM.

Chúa Nhật,

26/07/2015

Thánh Gioakim và Anna - Bổn Mạng Giới Cao Niên.

Nhà Thờ Chính Toà

Chúa Nhật,

26/07/2015

 Chân phước Anrê Phú Yên - Bổn mạng Giáo lý viên.

Gx. Thái Hòa,

H. Hòa Thanh

Thứ Bảy,

15/08/2015

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày họp mặt các lễ sinh.

Nhà Nguyện TGM.

Thứ Bảy,

15/08/2015

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

Chúa Nhật,

16/08/2015

Thánh Piô X, Bổn mạng của các Ca Đoàn và Nhạc Đoàn.

Nhà Thờ Chính Toà

Chúa Nhật,

23/08/2015

Chúa Nhật XXI TN Năm B - Thánh nữ Monica – Ngày họp mặt của Giới Hiền Mẫu.

Nhà Nguyện TGM.

Chúa Nhật,

04/10/2015

Đức Mẹ Mân Côi

14 nhà thờ 
nhà nguyện quy định

………      /10/2015

Bế mạc Năm Thánh tại các giáo xứ, giáo hạt

Mọi nhà thờ giáo xứ, nhà nguyện Nhà Mẹ của các Dòng tu tại gp. Xuân Lộc

………      /10/2015

Ngày Bế Mạc Năm Thánh

Nhà Thờ Chính Toà

2. MỌI NGÀY TRONG NĂM THÁNH

Mọi ngày trong suốt Năm Thánh Ơn Toàn Xá được ban cho cá nhân hay tập thể nào thoả mãn yêu cầu của Toà Ân Giải Tối Cao tại 14 nhà thờ nhà nguyện được Đức Giám Mục Giáo Phận quy định:

1. Nhà Thờ Chính Toà

2. Nhà Nguyện Toà Giám Mục

3. Giáo xứ Tân Triều, Giáo Hạt Biên Hoà (Quê hương thánh Phaolô Trần Văn Hạnh)

4. Nhà Thờ Tâm Hoà, Giáo Hạt An Bình

5. Nhà Thờ Biên Hoà, Giáo Hạt Biên Hoà

6. Nhà Thờ Ninh Phát, Giáo Hạt Gia Kiệm

7. Nhà Thờ Tiên Chu, Giáo Hạt Hoà Thanh

8. Nhà Thờ Bắc Hải, Giáo Hạt Hố Nai

9. Nhà Thờ Liên Kim Sơn, Giáo Hạt Long Thành

10. Nhà Thờ Bùi Chu, Giáo Hạt Phú Thịnh

11. Nhà Thờ Phú Lâm, Giáo Hạt Phương Lâm

12. Nhà Thờ Bắc Thần, Giáo Hạt Phước Lý

13. Nhà Thờ Tân Mai, Giáo Hạt Tân Mai

14. Nhà Thờ La Ngà, Giáo Hạt Túc Trưng

3. ĐIỀU KIỆN LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ

Để lãnh nhận Ơn Toàn Xá cách hiệu quả, cần thoả mãn các điều kiện của Toà Ân Giải Tối Cao được ấn định trong 2 Sắc Lệnh số 597/14/I và 862/14/1 như sau:

a* Điều Kiện Thông Thường: Xưng Tội, Rước Lễ, Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha.

b* Thời gian và địa điểm: Thực hiện các việc phải làm của Toà Ân Giải Tối Cao trong các ngày và các nơi đã được ấn định ở điều 1. Và 2.

c* Việc phải làm: Thực hiện một trong những việc sau: 1/ Dâng Lễ có rước lễ; 2/ Hành hương, kính viếng các nơi đã được ấn định và tại đó sốt sắng tham dự một buổi cử hành năm thánh, hay ít ra dành một khoảng thời gian thích hợp để suy niệm đạo đức, rồi kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và các lời cầu với Đức Trinh Nữ Maria. (điều này áp dụng cho mọi người khi thực hiện cho dù là cá nhân, gia đình hay tập thể ; SL 597/14/I)

4. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

* Lãnh Ơn Toàn Xá qua Truyền Hình và Truyền Thanh (SL 598/14/I)

Các kitô hữu muốn sốt sắng lãnh nhận Phép Lành Toà Thánh, nhưng vì hoàn cảnh hữu lý, không thể dự các nghi lễ thánh, thì theo luật, vẫn có thể được Ơn Toàn Xá, miễn là có ý hướng đạo đức theo dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh, chính các nghi lễ ấy lúc đang được cử hành (nghĩa là xem hoặc nghe trực tiếp).

Điều này chỉ áp dụng vào các thánh lễ được ấn định trong số 1. Và 2.; Và do chính Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh cử hành.

Để có thể thực hiện được điều này, xin vào Website của giáo phận với địa chỉ:

giaophanxuanloc.net

(hoặc: giaophanxuanloc.org.gpxl.net)

(địa chỉ này có thể thay đổi, xin theo dõi trực tiếp thông báo của ban Truyền thông giáo phận trên trang web giáo phận)

* Người già người bệnh và những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng được lãnh Ơn Toàn Xá, nếu gớm ghét tội mình đã phạm, và có ý chu toàn sớm hết sức ba điều kiện thông thương, đồng thời theo dõi cách thiêng liên các cử hành hay các cuộc hành hương trong Năm Thánh, để nhờ Đức Maria dâng lên Thiên Chúa từ bi các kinh nguyện và đau khổ của mình. (SL 597/14/I)

5. LƯU Ý

* Mỗi ngày chỉ được lãnh nhận 1 lần Ơn Toàn Xá mà thôi.

* Có thể chỉ Ơn Toàn Xá đã lãnh nhận có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện tội, theo cách thức chuyển cầu.

(Ban Truyền Thông Giáo Phận, trích Bản Tin GPXL số 10/2014 từ trang 43-48)