Đường Hy Vọng số 350 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 350 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Người thánh là người tiếp tục Thánh Lễ suốt ngày.

Đường Hy Vọng số 349 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 349 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Con muốn hỏi: "Cách gì đẹp lòng Chúa hơn cả?" Hãy tham dự thánh lễ, vì không kinh, không tổ chức, nghi thức nào bằng lời nguyện và hy lễ Chúa Giêsu trên thánh giá.

Đường Hy Vọng số 348 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 348 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Cùng dự Thánh Lễ, nhưng tâm tình khác xa nhau: Con hãy phân tích những hạng người quanh chân thánh giá.

Đường Hy Vọng số 347 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 347 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Xưa nay ai thấy những người dự lễ nghèo cực hơn kẻ khác vì mất giờ không?

Đường Hy Vọng số 346 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 346 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Biết giá trị của Thánh Lễ, dù xa, dù khó con cũng tham dự; càng hy sinh, càng thấy con mến Chúa.

Đường Hy Vọng số 345 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 345 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Có người chủ trương khi nào sốt sắng mới dự lễ, như vậy mới chân thành với Chúa. Không, đó là dự lễ vì ưa thích, vì sảng khoái của con.

Đường Hy Vọng số 344 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 344 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Người ngoài lấy làm lạ: "Ngày nào ông linh mục cũng làm một chuyện sao người công giáo kéo nhau đi mãi?" Họ nói có phần đúng; ở đâu, ai làm, cũng vẫn một lễ hy sinh trên núi Calvariô tiếp tục, nhưng có một sức lạ lôi cuốn họ, không phải linh mục mà chính Chúa Giêsu tế lễ.

Đường Hy Vọng số 343 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 343 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Thánh Lễ Phải có đời đời để dọn mình, Phải có đời đời để tạ ơn vì dâng một Thánh Lễ.   Thánh lễ làm nên Kytô hữu, Kytô hữu làm nên Thánh Lễ. Thánh Lễ làm nên Hội Thánh, Hội Thánh làm nên Thánh Thể.

Đường Hy Vọng số 342 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 342 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Người ta không để ý đến sự hiện diện khiêm tốn và hoạt động thầm lặng của tông đồ. Nhưng sự vắng mặt của tông đồ làm cho người ta thấy ngay môi trường trống rỗng và chết lạnh. Không ai chú ý và quí trọng muối, ánh sáng, khí trời, nhưng thiếu chúng là vũ trụ chết ngay. Không ai để ý quả đất đang

Đường Hy Vọng số 341 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 341 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Là chi thể của nhiệm thể, chúng ta là óc để suy tư, là mắt để nhìn thực tại trần thế, là tai để nghe tiếng rên rỉ, đòi hỏi, là vai để gánh vác, là tay để cứu vớt, là chân để đi đến với người khổ đau, là quả tim để khắc khoải yêu thương, là miệng để nói những lời bác ái ủi an. Nhờ tông đồ mà

Đường Hy Vọng số 340 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 340 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường lối của tông đồ thời đại ta: Ở giữa trần gian, Không do trần gian, Nhưng cho trần gian, Với phương tiện của trần gian.

Đường Hy Vọng số 339 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 339 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Hãy nghiên cứu các tu hội đời: thời đại mới, giải pháp mới, đó là ân đặc sủng của thời đại ta, sẽ làm thăng tiến đời sống thiêng liêng của bao giáo dân. các Đức Giáo Hoàng đã nhận thấy dấu hiệu của thời đại trước chúng ta những mấy chục nằm.

Đường Hy Vọng số 338 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 338 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đừng ham đại chúng, đừng vụ số đông, hãy xác tín vấn đề cán bộ; quần chúng lộn xộn rời rạc, chì cần một cán bộ đủ khuấy động, đủ khơi dậy cả quần chúng; cán bộ là hồn, là bộ óc, là xương sống của quần chúng.

Đường Hy Vọng số 337 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 337 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Nếu mỗi giáo xứ, con huấn luyện được 5 chiến sĩ đích thực thôi, nhưng người đến sau con, sẽ xử dụng, hợp tác với họ, quyết sinh, quyết tử suốt ba bốn chục năm. Bao nhiêu tiềm lực chúng ta quên khám phá, khai thác trong nước Chúa.

Đường Hy Vọng số 336 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 336 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Không có linh mục nào không xuất thân từ chủng viện, không có tông đồ giáo dân nào không xuất thân từ các khóa huấn luyện, con hãy xác tín điều đó.

Đường Hy Vọng số 335 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 335 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Bí quyết công cuộc tông đồ trong thời đại ta: Tông đồ giáo dân!

Đường Hy Vọng số 334 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 334 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Thời đại giáo dân. Bao lâu chưa động viên được toàn lực dân Chúa ý thức và hành động, các tầng lớp xã hội này chưa thể thấm nhuần Phúc Âm được.

Đường Hy Vọng số 333 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 333 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Nếu con bảo "giáo dân có ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần" có người sẽ cho rằng con nhạo báng họ! Nếu con bảo "giáo dân là tư tế, tiên tri, vương giả", có người sẽ cho con là thệ phản! Có mấy giáo dân ý thức họ được Chúa gọi? Chúa cần họ? Hãnh diện và tri ân vì được làm con Chúa nhờ phép Thánh Tẩy?

Đường Hy Vọng số 332 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 332 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Xưa ở đâu có tiêu sọ, có mỏ vàng, thiên hạ liều sống chết đến đó. Ngày nay ở đâu có dầu hỏa, có sắt, đồng, phốt phát, uranium, các nước giết nhau mà đến. Còn ở đâu "chỉ có linh hồn" người ta, không ai thèm đến!

Đường Hy Vọng số 331 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Đường Hy Vọng số 331 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

Quả tim con phải rộng đủ để chứa đựng và rung nhịp với tất cả chương trình Phúc Âm hóa của Hội Thánh.