GIÁO XỨ XUÂN TRƯỜNG

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1990, một số giáo dân di cư từ Phú Cường, Phú Mỹ, và các tỉnh khác đến xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai định cư, lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Trường. Thời gian đầu, cộng đoàn Xuân Trường được Cha Giuse Trần Văn Hội chánh xứ Phú Lý thường xuyên đến dâng lễ vào các Chúa Nhật. Bốn năm sau, Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh xứ La Ngà phụ trách Giáo điểm Xuân Trường. Nhờ sự giúp đỡ của Cha Antôn, cùng với các vị ân nhân xa gần và tinh thần đoàn kết và tích cực cộng tác của giáo dân Xuân Trường, ngôi nhà nguyện được xây dựng và hoàn thành năm 2000. Hai năm sau, Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc được cử làm chánh xứ Ngọc Thanh và quản nhiệm Giáo điểm Xuân Trường. Năm 2005, Giáo điểm Xuân Trường được nâng lên thành GHBL, trực thuộc Giáo xứ Ngọc Thanh. Ba năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Xuân Trường lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Antôn Phạm Văn Khải đến phục vụ Giáo xứ trong tư cách Cha xứ tiên khởi.Cha Antôn cùng với cộng đoàn tu sửa nhà thờ và xây nhà xứ mới. Dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn, cộng đoàn Xuân Trường ngày thêm lớn mạnh trong đức tin và tình mến, sinh hoạt của các hội đoàn cũng đi vào nề nếp, ổn định. Hiện nay, giáo dân Xuân Trường ngày càng gắn bó liên kết, tương thân tương ái và nỗ lực xây dựng Giáo xứ ngày thêm phát triển.
Địa dư:Nam giáp GHBL Xuân Dưng; Bắc giáp GHBL Xuân Trung;Đông giáp rừng Nam Cát Tiên;Tây giáp hồ Trị An.
Diện tích:50km2
Dân số: 1.700 người
  • 128gia đình công giáo, gồm 632giáo dân
  • Tỷ lệ: 37,17%
Giáo họ biệt lập:Xuân Trung
Linh mục quản nhiệm:Giuse Nguyễn Đức Ngọc (2002 - 2008)
Linh mụcđương nhiệm:

Antôn Phạm Văn Khải
             (2008 -)


Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Fatima
Ngày chầu lượt:CN XV TN
Dòngtu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Xuân Lộc- Cộng đoàn Xuân Trường
Thống kê:
Năm 2008 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 650 568 589 622 632
Gia đình 162 129 129 140 128
Tu sĩ - 3 2 2 3