GIÁO XỨ XUAN SƠN


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm1990,một số giáo dân đến xã Thanh Sơn, La Ngà làm công nhân cho công ty Lâm Nghiệp La Ngà và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Sơn. Thời gian đầu, cộng đoàn Xuân Sơn được Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh xứ La Ngà coi sóc. Năm 2002, Giáo điểm Xuân Sơn được nâng lên thành GHBL và trực thuộc Giáo xứ Ngọc Thanh. Sáu năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Xuân Sơn lên thành Giáo xứ. Tháng 06.2009, Cha Phêrô Lâm Thái Bình được cử phụ trách Giáo xứ Xuân Sơn trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Vì số giáo dân và nhu cầu mục vụ cho Giáo xứ ngày càng tăng, cộng đoàn Xuân Sơn đã dựng một nhà xứ (8m x 8m) và nhà thờ bằng cây, gỗ, mái tôn với kích thước 15m x 35m làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bên cạnh việc giúp cho sinh hoạt của các hội đoàn đi vào ổn định, Cha Phêrô cùng với cộng đoàn kiến thiết cơ sở vật chất của Giáo xứ thêm khang trang. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, cộng đoàn Xuân Sơn đã từng bước lớn mạnh trong đức tin và tình mến như hiện nay.
Địa dư:Đông giáp xứ Thạch Lâm; Tây giáp xứ Ngọc Thanh; Nam giáp xứ Xuân Kiên; Bắc giáp Xuân Trường.
Diện tích:77,6km2
Dân số:14.080 người
  • 280gia đình công giáo, gồm 1.218giáo dân
  • Tỷ lệ: 8,65 %
Linh mục quản nhiệm:        
  • Antôn Vũ Quang Minh (1990 - 2000)
  • Phêrô Vũ Công Bình (2001 - 2002)
  • Giuse Nguyễn Đức Ngọc (2002 - 2009)
Linh mụcđương nhiệm:

Phêrô Lâm Thái Bình
          (2009 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt:Lễ Thánh Gia Thất
Thống kê:
Năm 2008 2010 2012 2013
Giáo dân 1.410 1.334 1.160 1.218
Gia đình 218 292 260 280