GIÁO XỨ XUÂN KIÊN


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1989,một số giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đến vùng rừng tre Bàu Kiên khai hoang lập nghiệp. Sau đó, dân khắp nơi di cư đến đâysinh sống ngày càng đông và làm nên Giáo điểm truyền giáo. Từ năm 1993, Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh xứ La Ngà thường xuyên đến thăm và chăm sóc người công giáo thuộc Giáo điểm này. Cùng năm, giáo dân nơi đây đã dựng một nhà nguyện đơn sơ làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Bảy năm sau, Cha Phaolô Lê Văn Diệu,quản hạt Túc Trưng thay thế Cha Antôn coi sóc Giáo điểm này và đặt tên choGiáo điểm là Xuân Kiên. Năm 2002, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cử Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc làm chánh xứ Ngọc Thanh, đồng thời coi sóc năm Giáo điểm: Xuân Trường, Xuân Sơn, Xuân Trung, Xuân Thanh và Xuân Kiên. Khoảng hai tháng, ngài đến dâng thánh lễ một lần tại mỗi Giáo điểm. Ba năm sau, Giáo điểm Xuân Kiên được nâng lên thành GHBL. Năm 2009, Cha Phêrô Lâm Thái Bình đến phụ trách Giáo xứ Xuân Sơn và coi sóc GHBL Xuân Kiên. Cha Phêrô đến GHBL Xuân Kiên dâng lễ hai lần mỗi tuần cho bà con.Nhờ vậy, đời sống đức tin của giáo dân Xuân Kiên ngày thêm vững mạnh. Tháng 09.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Xuân Kiên lên thành Giáo xứ và cử Cha Gioakim Phan Công Chính đến phục vụ Giáo xứ trong tư cách Cha xứ tiên khởi (2011). Nhờ sự hướng dẫn của Cha Gioakim, cùng với tình liên kết tương tr ca giáo dân Xuân Kiên, Giáo x đang hoàn thin các cơ s vt cht và ln mnh trong đi sng thiêng liêng như hiện nay.
 
Địa dư:Đông và Nam giáp sông Đồng Nai; Tây giáp Lâm Trường II; Bắc giáp xứ Xuân Sơn.
Diện tích:2,7 km2
Dân số: 1.336 người
  • 108gia đình công giáo, gồm 561 giáo dân
  • Tỷ lệ: 42%
Linh mục quản nhiệm:        
  • Giuse Nguyễn Đức Ngọc (2000-2009)
  • Phêrô Lâm Thái Bình (2009-2011)
Linh mụcđương nhiệm:


Gioakim Phan Công Chính
             (2011 -)


Thánh bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ngày chầu lượt:CN III MC
Thống kê:
Năm 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 738 770 797 561 574 561
Gia đình 184 160 163 107 119 120