GIÁO XỨ VĨNH AN


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1976, một số giáo dân,phần lớn từ Sài Gòn đến vùng Phú Lý, huyện Tân Phú, Đồng Nai định cư lập nghiệp và hình thành giáo điểm truyền giáo. Thời gian đầu, Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh xứ La Ngà đến đây chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn này. Năm 1980, với sự giúp đỡ của Cha Antôn, cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm bằng tranh, tre làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1990, Giáo điểm này được nâng lên thành Giáo họ với tên gọi Mân Côi trực thuộc Giáo xứ La Ngà. Cùng năm, cộng đoàn Mân Côi xây nhà nguyện kiên cố bằng vật liệu kiên cố và được khánh thành năm 1991. Qua các thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Mân Côi ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Bên cạnh đó, giáo dân Mân Côi cùng với Cha phụ trách xây dựng đài Đức Mẹ, nhà xứ vànhà giáo lý để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho cộng đoàn. Năm 2008, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Mân Côi lên Giáo xứ và đổi tên thành Vĩnh An. Hai năm sau, Cha Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hương được cử coi sóc Giáo xứ trong vai trò Cha xứ tiên khởi, dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê, cộng đoàn Vĩnh An ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tinh thần hiệp nhất yêu thương. Đồng thời, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn đã đi vào nề nếp và ổn định như hiện nay.
Địa dư:Đông giáp La Ngà; Tây giáp hồ Trị An; Nam giáp xứ Tam Phú; Bắc giáp hồ Trị An.
Diện tích:1,5 km2
Dân số:3.500 người
  • 315gia đình công giáo, gồm 1.688giáo dân
  • Tỷ lệ: 48,22%
Linh mục quản nhiệm:        
  • Antôn Vũ Quang Minh (1980 - 2000)
  • Phêrô Vũ Công Bình(2001)
  • Giuse Nguyễn Minh Sơn (2002-2010)
Linh mụcđương nhiệm:

Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hương
                 (2010 -)


Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt:Đức Mẹ Mân Côi
Thống kê:
Năm 2003 2007 2009 2011 2013
Giáo dân 1.334 2.036 2.137 1.610 1.688
Gia đình 332 407 354 297 315