GIÁO XỨ TÚC TRƯNG

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, một số giáo dân gốc miền Bắc đến vùng cây số 87-90, quốc lộ 20, quận Kiệm Tân, Long Khánh sinh sốngdưới sự coi sóc của Cha Vinventê Dương Vĩnh Thi. Thời gian đầu, cộng đoàn dựng một nhà nguyện bằng tranh làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ba năm sau, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền quy tụ những giáo dân thuộc khu vực này thành lập Giáo xứ Túc Trưng và cử Cha GioanBaotixita Đoàn Như Bách làm chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha GioanBaotixita và cộng đoàn Túc Trưng lần lượt xây dựng núi đá Đức Mẹ, nhà xứ và nhà thờ tường gạch, mái tôn (12m x 36m). Ngoài ra, Cha Gioan Baotixita còn xây các nhà nguyện tại các Giáo họ. Năm 1979, Cha Giuse Trần Xuân Lãm thay thế Cha Gioan Baotixita phụ trách cộng đoàn Túc Trưng. Cha Giuse cùng với giáo dân Túc Trưng tân tạo và nới rộng nhà thờ, nhà xứ và xây nhà nguyện cho anh chị em người Châu Ro. Năm 1989, Cha Giuse Vũ Anh Thu đến coi sóc Giáo xứ, Cha Giuseđã hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn ngày càng lớn mạnh. Năm 1995, Cha Giuse cùng cộng đoàn Túc Trưng khởi công xây dựng nhà thờ mới khang trang bằng bêtông cốt thép (50m x 25m) và khánh thành năm 1998. Bốn năm sau, Cha Giuse Trần Xuân Thịnh đến phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, giáo dân Túc Trưng cùng nhau đại tu nhà thờ, xây nhà mục vụ và nghĩa trang. Năm 2012, Cha Giuse Hoàng Đức An được bổ nhiệm làm chánhxứ Túc Trưng. Cha Giuse đã giúp cộng đoàn Túc Trưng phát triển về mọi mặt và đi vào ổn định như hiện nay.
Địa dư:Đông giáp xứ Tam Phú, Tây giáp xứ Thánh Mẫu, Nam giáp xứ Suối Nho, Bắc giáp nông trường cao su.
Diện tích: 28,51km2
Dân số:12.820 người
 • 1.324gia đình công giáo gồm 5.156giáo dân
 • Tỷ lệ: 40,2%
Linh mục quản xứ:  
 • Vincentê Dương Vĩnh Thi (1954-1956)
 • Gioan Baotixita Đoàn Như Bách (1957-1979)
 • Giuse Trần Xuân Lãm (1979-1987)
 • Giuse Vũ Anh Thu (1989-2002)
 • Giuse Trần Xuân Thịnh (2002-2010)
Linh mụcđương nhiệm:

Giuse Hoàng Đức An
          (2012 -)

          
  Cha phó:

Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Tuấn


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Lao Động
Ngày chầu lượt:Lễ Chúa Ba Ngôi

 
Dòng, tu hội trong Giáo xứ hiện nay:
 • Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang (Phú Cường)
 • Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm- Cộng Đoàn Tân Lập
 • Tu hội  Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn- Cộng đoàn Thánh Tâm Thái Hòa
 • Thánh Gia Việt Nam- Cộng đoàn Tập viện Dòng Thánh Gia 
 • Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn- Tu viện Vinh Sơn Túc Trưng
 
Thống kê:
Năm 1974 1991 2003 2011 2013
Giáo dân 1.920 5.025 4.531 5.133 5.156
Gia đình 400 - 1.203 1.319 1.324
Tu sĩ Nữ - 12 16 15 14
Nam - 3 1 3 -