GIÁO XỨ THỐNG NHẤT


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1970, một số giáo dân Việt kiều Campuchia thuộc Giáo xứ Vịnh, Phước Vĩnh và Ba Nam về Việt Nam và định cư tại quận Kiệm Tân, Long Khánh. Thời gian đầu, cộng đoàn được Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách chăm sóc và hướng dẫn đời sống đức tin. Cuối năm 1970, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn thành lập Giáo xứ Thống Nhất (thống nhất ba xứ Campuchia) dưới sự coi sóc của Cha Giuse Vulliez. Thời gian đầu, cộng đoàn Thống Nhất dựng nhà nguyện tạm bằng vải bạt làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bên cạnh việc giúp cho đời sống giáo dân được ổn định, năm 1971, Cha Giusevà cộng đoàn Thống Nhất dựng nhà thờ kiên cố bằng vật liệu nặng. Bốn năm sau, Cha Phaolô Lê Văn Diệu thay thế Cha Giuse hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn. Cha Phaolô cùng cộng đoàn tu sửa nhà xứ và nhà thờ thêm khang trang và kiên cố. Năm 2009, Cha Giuse Lâm Văn Thế được bổ nhiệm làm chánh xứ Thống Nhất. Nhờ sự nhiệt thành và lòng yêu mến đoàn chiên, Cha Giuse giúp cộng đoàn ngày thêm lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Đồng thời Cha Giuse cùng giáo dân xây dựng nhà mục vụ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cần thiết cho Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, Giáo xứ Thống Nhất đã ổn định và phát triển về mọi mặt như hiện nay.
Địa dư:Đông giáp xứ Thánh Mẫu; Tây giáp xứ Phú Dòng; Nam giáp xứ Đức Long; Bắc giáp xứ Hiệp Nhất.
Diện tích:1,2km2
Dân số: 8.370 người
  • 1.878gia đình công giáo, gồm 7.245giáo dân
  • Tỷ lệ: 86,56%
Linh mục quản xứ:  
  • Joseph Vulliez (1970 - 1975)
  • Phaolô Lê Văn Diệu (1975-2009)
Linh mụcđương nhiệm:


Giuse Lâm Văn Thế
           (2009 -)


           
Cha phó:


GioanBaotixitaNguyễn Văn Tùng


Thánh bổn mạng: Thánh Gia Thất
Ngày chầu lượt:CN I MV
Dòng trong Giáo xứ hiện nay: Chúa Quan Phòng- Cộng đoàn Thống Nhất
Thống kê:
Năm 1975 1980 1990 2003 2007 2011 2013
Giáo dân 2.000 3.000 4.000 6.100 6.800 6.697 7.245
Gia đình - - - 1.137 1.210 1.639 1.878
Tu sĩ - - - 4 4 4 3