GIÁO XỨ THÁNH MẪU


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1958,Cha Cypriano Mỹ Thanh Mậu dẫnkhoảng 100 gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Banam, Campuchia về Việt Nam và định cư tại U Minh - Cần Thơ. Một thời gian sau, cộng đoàn này dời về vùng Tam Bung và được Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách, chánh xứ Túc Trưng giúp đỡ vềtinh thần và vật chất. Cha Gioan Baotixita cùng với cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Tháng 06.1970, cộng đoàn này được quy tụ và lập thành Giáo họ Thánh Mẫu. Cha Micae Nguyễn Hữu Kiều, phó xứ Túc Trưng, được bổ nhiệm phụ trách Giáo họ này. Hai năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng Giáo họ Thánh Mẫu lên thành Giáo xứ dưới sự coi sóc của Cha Micae Nguyễn Hữu Kiều trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Bên cạnh việc tu sửa nhà thờ, nhà xứ, Cha Micae giúp cho các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp. Năm 1998, Cha Tôma Lâm Văn Kinh kế nhiệm Cha Micae hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn Giáo xứ. Năm 2009, Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng được cử làm chánh xứ Thánh Mẫu. Hai năm sau, với lòng tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Chúa, Cha Phêrô và cộng đoàn Thánh Mẫu khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ, nhà giáo lý và nhà chầu Thánh Thể. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, cộng đoàn Thánh Mẫu đã ổn định và phát tiển về mọi mặt.
Địa dư:Đông giáp xứ Túc Trưng; Tây giáp xứ Thống Nhất; Nam giáp đất ruộng; Bắc giáp xứ Đức Thắng.
Diện tích:1 km2
Dân số: 3.058 người
  • 709gia đình công giáo, gồm 2.905giáo dân
  • Tỷ lệ: 95%
Linh mục quản xứ:  
  • Micae Nguyễn Hữu Kiều (1969-1998)
  • Tôma Lâm Văn Kinh (1998-2009)
Linh mụcđương nhiệm:

Phêrô Nguyễn Văn Vàng
           (2009 -)

                       
Cha phó:

Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh


Thánh bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa (01.01)
Ngày chầu lượt:CN II MC
Dòngtu trong Giáo xứ hiện nay: Đaminh Đức Mẹ Mân Côi (Lạng Sơn)- Tu xá Tam Bung
Thống kê:
Năm 1990 1995 2003 2007 2011 2013
Giáo dân 3.372 3.817 2.405 2.600 2.851 2.905
Gia đình 735 845 621 634 692 709
Tu sĩ - - - - - 8