GIÁO XỨ TAM PHÚ


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, khoảng 30 gia đình công giáo từ miền Bắc đến quận Kiệm Tân, Long Khánh sinh sống và lập thành cộng đoàn Đồn ĐiềnCao Su Túc Trưngdưới sự coi sóc của Cha Đaminh Dương Vĩnh Thi. Thời gian đầu, cộng đoàn này dựng nhà nguyện tạm bằng tranh, tre làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1960, Giáo xứ Đồn Điền chính thức được thành lập. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn Đồn Điền xây dựng và khánh thành nhà xứ,nhà thờ mới bằng bêtông theo kiến trúc Pháp với kích thước 24m x 24m. Năm 1975, Đức ChaCha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đổi tên Giáo xứ Đồn Điền thành Giáo xứ Tam Phú. Qua các thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Tam Phú nhiều lần tu sửa nhà thờ, nhà xứ và xây nhà nguyện ở các Giáo họ. Hiện nay, dưới sự coi sóc của Cha Giuse Phạm Hoàng Minh, sinh hoạt của các hội đoàn đã đi vào nề nếp, đồng thời đời sống tinh thần cũng phát triển trong đức tin và tình mến.
Địa dư:Đông giáp xứ Phú Thiện; Tây giáp xứ Túc Trưng; Nam giáp xứ Suối Nho; Bắc giáp hồ Trị An.
Diện tích:15km2
Dân số: 11.807 người
 • 1.025gia đình công giáo gồm 3.870giáo dân
 • Tỷ lệ: 32,78%
Linh mục quản xứ:  
 • Đaminh Dương Vĩnh Thi (1954-1963)
 • Phêrô Nguyễn An Lạc (1963-1968)
 • Vincentê  Nguyễn Văn Quý (1968-1969)
 • Gioan Baotixita Đoàn Như Bách (1969-1975)
 • Phêrô Trần Đức Nam (1975-1984)
 • Giuse Trần Xuân Lâm (1984-1988)
 • Micae Nguyễn Hữu Kiều (1988-1991)
 • Giuse Vũ Anh Thu (1991-1992)
 • Phêrô Nguyễn Văn Vàng (1992-1996)
 • Phêrô Vũ Công Bình (1996-2001)
 • Phaolô Lê Văn Diệu (2001-2002)
 • Phêrô Lưu Thành Tâm (2002-2007)
 • Giuse Phạm Sơn Lâm (2007- 2013)
Linh mụcđương nhiệm:

Giuse Phạm Hoàng Minh
            (2013 -)


Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày chầu lượt:Đức Mẹ Vô Nhiễm
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm- Cộng đoàn Túc Trưng
Thống kê:
Năm 1990 1995 2003 2007 2011 2013
Giáo dân 2.606 3.998 3.291 3.918 3.635 3.870
Gia đình - 941 858 933 974 1.025
Tu sĩ 13 2 7 12 11 10