GIÁO XỨ PHÚ THIỆN


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1975,một số gia đình công giáo từ Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm di cư vào vùng sông La Ngà lập nghiệp và sinh hoạt tôn giáo tại Giáo xứ La Ngà.Bảy năm sau, từ cộng đoàn này, Cha Antôn Vũ Quang Minh thành lập họ Têrêsa trực thuộc Giáo xứ La Ngà. Năm 1988,Cha Antôndựngmột nhà nguyện bằng gỗ, mái tranh tại họ Têrêsalàm nơi dâng lễ Chúa Nhật hàng tuần. Ba năm sau, Cha Antôn cùng cộng đoàn Têrêsa khởi công xây dựng nhà nguyện mới khang trang và khánh thành năm 1992. Năm 1993, Giáo họ Têrêsa được nâng lên thành GHBL và lấy tên là Phú Thiện. Tám năm sau, Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn quản nhiệm GHBL Phú Thiện.Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse cùng với giáo dân Phú Thiện xây nhà giáo lý và các tượng đài.Năm 2004, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng GHBL Phú Thiện lên thành Giáo xứ. Ba năm sau, Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Phú Thiện.Cùng với việc chỉnh trang cơ sở vật chất của Giáo xứ, Cha Giuse giúp các sinh hoạt của hội đoàn đi vào nề nếp, ổn định. Năm 2012, Cha Phêrô Vương Văn Tuyên kế nhiệm Cha Giuse.Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, cộng đoàn Phú Thiện đã có đời sống tinh thần vững mạnh trong đức tin và tình mến như hiện nay.
Địa dư:Đông giáp xứ La Ngà; Tây giáp xứ Vĩnh An; Nam giáp xứ Tam Phú; Bắc giáp xứ Vĩnh An và La Ngà.
Diện tích:3,53 km2
Dân số: 2.460 người
  • 279gia đình công giáo, gồm 1.139giáo dân
  • Tỷ lệ: 46,3%
Linh mục quản nhiệm:        
  • Antôn Vũ Quang Minh (1975-2000)
  • Giuse Nguyễn Minh Sơn(quản nhiệm 2001–2007, chánh xứ 2007-2012)
Linh mụcđương nhiệm:


Phêrô Vương Văn Tuyên
               (2012 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng
Ngày chầu lượt:CN XXIITN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Con Đức Mẹ Mân Côi (Chí Hòa)- Cộng Đoàn Phú Thiện
Thống kê:
Năm 2003 2007 2009 2011 2013
Giáo dân 1.153 1.318 1.383 1.431 1.079
Gia đình 215 329 235 247 279
Tu sĩ - - - 5 6