GIÁO XỨ PHÚ HÒA


 
Quá trình hình thành và phát triển
Giáo xứ Phú Hòa trước đây là họ Kitô Vua và họ Thánh Tâm thuộc Giáo xứ Đồng Hiệp. Ngày 25.12.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh quyết địnhnhập hai họ này thành một và thành lập GHBL Hòa Lâm dưới sự quản nhiệm của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng, chánh xứ Gia Canh. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Phêrô cùng với giáo dân Hòa Lâm dựng nhà nguyện tạm vách ván, cột tràm, mái lá với kích thước 18mx 30m trên phần đất dâng cúng của một giáo dân làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Đồng thời Cha Phêrô cũng giúp cộng đoàn Hòa Lâm làm nhà xứ tạm bằng tôn và làm đường bêtông dài 200m dẫn vào nhà nguyện. Tháng 09.2011, Đức Cha Đaminh cử Cha Phêrô Trần Thanh Việt phó xứ Gia Canh đặc trách GHBL Hòa Lâm. Một tháng sau, GHBL Hòa Lâm được đổi tên thành GHBL Phú Hòa. Với tấm lòng nhiệt thành của vị mục tử hết lòng vì đoàn chiên, Cha Phêrô giúp cộng đoàn Hòa Lâm dựng nhà mục vụ tiền chế, tượng đài Đức Mẹ và thánh Giuse, đồng thời cha Phêrô giúp cho sinh hoạt của các hội đoàn đi vào nề nếp. Tháng 06.2012, GHBL Phú Hòa được nâng lên thành Giáo xứ dưới sự coi sóc của Cha Phêrô Trần Thanh Việt trong vai trò chánh xứ tiên khởi. Một tháng sau, Cha Phêrô cùng với cộng đoàn khởi công xây nhà thờ mới kiên cố. Tháng 03.2013 Cha Phêrô cùng với giáo dân Phú Hòa khánh thành nhà xứ mới khang trang. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, cộng đoàn Phú Hòa đang hoàn thiện các cơ sở vật chất còn dang dở và dần lớn mạnh trong đời sống thiêng liêng.
Địa dư:Đông giáp Đồng Hiệp; Tây giáp xứ Định Quán; Nam giáp xứ Gia Canh; Bắc giáp xứ Bích Lâm và Đồng Hiệp.
Diện tích:30km2
Dân số: 8.500 người
  • 451gia đình công giáo, gồm 1.699giáo dân
  • Tỷ lệ: 21 %
Linh mục quản nhiệm:Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng(2010-2011)
Linh mục đương nhiệm:


Phêrô Trần Thanh Việt
       
(2012 -)

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Ngày chầu lượt:CN I MV
Thống kê:
Năm 2011 2012 2013
Giáo dân 1.431 1.556 1.699
Gia đình 426 439 451