GIÁO XỨ LA NGÀ


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1958, khoảng 10 gia đìnhcông giáo đến xã Định Quán, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh lập nghiệpvà dựng một nhà nguyện tạm làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Lúc này, cộng đoàn được Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách đến chăm sócmục vụ. Năm năm sau, số giáo dân nơi đây ngày càng tăng, nên Cha Gioan Baotixita đến dâng lễ cho cộng đoàn vào mỗi Chúa Nhật. Cuối năm 1962, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình thành lập Giáo xứ La Ngà và cử Cha Giacôbê Trần Mạnh Thắng phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Từ đây, các sinh hoạt của Giáo xứ dần đi vào ổn định và cộng đoàn La Ngà đã xây dựng nhà thờ mới (11m x 28m) bằng gạch, gỗ và mái tôn để có nơi dâng lễ và cầu nguyện xứng đáng hơn. Sáu năm sau, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Long kế nhiệm Cha Giacôbê phụ trách Giáo xứ La Ngà. Vì nhu cầu mục vụ đòi hỏi nên ngôi nhà nguyện cũ được trùng tu và nới rộngkhang trang trên nền đất cũ. Năm 1975, Cha Antôn Vũ Quang Minh về phụ trách Giáo xứ. Năm 1984, do nước lòng hồ Trị An dâng cao, nên cộng đoàn La Ngà di chuyển nhà thờ đến khu vực đất hiện nay. Cùng năm, cộng đoàn Giáo xứ La Ngà lần lượt xây nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý vàkhu sinh hoạt. Qua các thời quý Cha quản xứ, các cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện và đời sống đạo của giáo dân ngày thêm thăng tiến. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Lưu Thành Tâm, Giáo xứ La Ngà đã phát triển về mọi mặt.
Địa dư:Đông giáp xứ Định Quán; Tây giáp xứ Vĩnh An; Nam giáp xứ Phú Thiện; Bắc giáp xứ Ngọc Thanh
Diện tích:154km2
Dân số:35.750 người
  • 2.213 gia đình công giáo, gồm 11.832giáo dân
  • Tỷ lệ: 33%
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Baotixita Đoàn Như Bách (1958-1962)
  • Giacôbê Trần Mạnh Thắng (1962-1968)
  • Phêrô Nguyễn Thanh Long (1968-1970)
  • Giuse Nguyễn Võ Trang (1970-1975)
  • Antôn Vũ Quang Minh (1975-2000)
  • Giuse Nguyễn Minh Sơn (2000 - 2001)
  • Phêrô Vũ Công Bình (2001-2005)
  • GiuseĐệ Đoàn Viết Thảo (2005-2007)
Linh mụcđương nhiệm:


Phêrô Lưu Thành Tâm
            (2007 -)


Cha phó:


Phêrô Nguyễn Đăng Ký

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Ngày chầu lượt:Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm- Cộng đoàn La Ngà
Thống kê
Năm 1968 1974 1975 1995 2003 2011 2013
Giáo dân 452 1.310 4.000 7.726 8.573 11.447 11.832
Gia đình - 280 747 1.444 1.603 2.140 2.213
Tu sĩ - 7 2 2 2 2 2


Hình ảnh giáo xứ