GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN TRUNG

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1993, một số giáo dân Việt kiều Campuchia từ Phú Cường và một số người dân tộc Châu Ro đến sinh sống tại xã Thanh Sơn và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Trung. Thời gian đầu, cộng đoànXuân Trung dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ và được Cha Giuse Trần Văn Hội, chánh xứ Phú Lý đến dâng lễ vàocác dịp lễ trọng. Năm 2002,Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc được cử làm chánh xứ Ngọc Thanh và coi sóc Giáo điểm Xuân Trung. Ba năm sau, Giáo điểm Xuân Trung được nâng lên thành GHBL, trực thuộc Giáo xứ Ngọc Thanh.Lúc này, cộng đoàn Xuân Trung có khoảng 92 gia đình Công Giáo. Năm 2008, Cha Antôn Phạm Văn Khảiphụ trách Giáo xứ Xuân Trường và quản nhiệm GHBL Xuân Trung. Bên cạnh việc giúp cho sinh hoạt của các hộiđoàn đi vào nề nếp, Cha Antôn cùng giáo dân Xuân Trung tu sửa nhà nguyện để cộng đoàn có nơi tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Hiện nay, Cha Antôn đang dẫn dắt đoàn chiên Xuân Trung xây dựng Giáo họ ngày càng phát triển trong tình hiệp nhất yêu thương và luôn  kỳ vọng vào tương lai tươi sáng.
Địa dư:Đông giáp rừng Nam Cát Tiên; Tây giáp hồ Trị An;Nam giáp xứ Xuân Trường; Bắc giáp xứ Phú Lý.
Diện tích:60km2
Dân số:2.448 người
  • 154gia đình công giáo, gồm 654giáo dân
  • Tỷ lệ: 26,72%
Linh mục quản nhiệm:Giuse Nguyễn Đức Ngọc (2002 - 2008)
Linh mụcđương nhiệm:


Antôn Phạm Văn Khải
 (quản nhiệm 2008-)


Thánh bổn mạng: Phanxicô Xaviê
Ngày chầu lượt:CN XV TN
Thống kê:
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 621 647 548 559 603 587 645
Gia đình - 125 129 133 136 138 154