Lược sử Giáo hạt Túc Trưng

Lược sử Giáo hạt Túc Trưng

GIÁO HẠT TÚC TRƯNG   1. Thống kê Giáo hạt Túc Trưng từ năm 1976 – 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam Nữ 1976

Giáo xứ Xuân Trường

Giáo xứ Xuân Trường

GIÁO XỨ XUÂN TRƯỜNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1990, một số giáo dân di cư từ Phú Cường, Phú Mỹ, và các tỉnh khác đến xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai định cư, lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Trường. Thời gian đầu, cộng đoàn Xuân Trường được Cha Giuse Trần

Giáo xứ Xuân Sơn

Giáo xứ Xuân Sơn

GIÁO XỨ XUAN SƠN   Quá trình hình thành và phát triển Năm1990,một số giáo dân đến xã Thanh Sơn, La Ngà làm công nhân cho công ty Lâm Nghiệp La Ngà và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Sơn. Thời gian đầu, cộng đoàn Xuân Sơn được Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh xứ La Ngà coi sóc. Năm 2002,

Giáo xứ Xuân Kiên

Giáo xứ Xuân Kiên

GIÁO XỨ XUÂN KIÊN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1989,một số giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đến vùng rừng tre Bàu Kiên khai hoang lập nghiệp. Sau đó, dân khắp nơi di cư đến đâysinh sống ngày càng đông và làm nên Giáo điểm truyền giáo. Từ năm 1993, Cha Antôn Vũ Quang

Giáo xứ Vĩnh An

Giáo xứ Vĩnh An

GIÁO XỨ VĨNH AN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1976, một số giáo dân,phần lớn từ Sài Gòn đến vùng Phú Lý, huyện Tân Phú, Đồng Nai định cư lập nghiệp và hình thành giáo điểm truyền giáo. Thời gian đầu, Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh xứ La Ngà đến đây chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn

Giáo xứ Túc Trưng

Giáo xứ Túc Trưng

GIÁO XỨ TÚC TRƯNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân gốc miền Bắc đến vùng cây số 87-90, quốc lộ 20, quận Kiệm Tân, Long Khánh sinh sốngdưới sự coi sóc của Cha Vinventê Dương Vĩnh Thi. Thời gian đầu, cộng đoàn dựng một nhà nguyện bằng tranh làm nơi dâng lễ và cầu

Giáo xứ Thống Nhất

Giáo xứ Thống Nhất

GIÁO XỨ THỐNG NHẤT   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1970, một số giáo dân Việt kiều Campuchia thuộc Giáo xứ Vịnh, Phước Vĩnh và Ba Nam về Việt Nam và định cư tại quận Kiệm Tân, Long Khánh. Thời gian đầu, cộng đoàn được Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách chăm sóc và hướng dẫn đời sống

Giáo xứ Thánh Mẫu

Giáo xứ Thánh Mẫu

GIÁO XỨ THÁNH MẪU   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1958,Cha Cypriano Mỹ Thanh Mậu dẫnkhoảng 100 gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Banam, Campuchia về Việt Nam và định cư tại U Minh - Cần Thơ. Một thời gian sau, cộng đoàn này dời về vùng Tam Bung và được Cha Gioan Baotixita Đoàn Như

Giáo họ Biệt Lập Xuân Trung

Giáo họ Biệt Lập Xuân Trung

GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN TRUNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1993, một số giáo dân Việt kiều Campuchia từ Phú Cường và một số người dân tộc Châu Ro đến sinh sống tại xã Thanh Sơn và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Trung. Thời gian đầu, cộng đoànXuân Trung dựng một nhà nguyện

Giáo xứ Tam Phú

Giáo xứ Tam Phú

GIÁO XỨ TAM PHÚ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, khoảng 30 gia đình công giáo từ miền Bắc đến quận Kiệm Tân, Long Khánh sinh sống và lập thành cộng đoàn Đồn ĐiềnCao Su Túc Trưngdưới sự coi sóc của Cha Đaminh Dương Vĩnh Thi. Thời gian đầu, cộng đoàn này dựng nhà nguyện tạm bằng

Giáo xứ Suối Nho

Giáo xứ Suối Nho

GIÁO XỨ SUỐI NHO   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số giáo dân gốc Bùi Chu, Phát Diệm đến xã Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai lập nghiệp. Theo thời gian, giáo dân đến đây lập nghiệp ngày càng đông và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện tạm bằng cây, mái tranh làm nơi đọc kinh, cầu

Giáo xứ Phú Thiện

Giáo xứ Phú Thiện

GIÁO XỨ PHÚ THIỆN   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975,một số gia đình công giáo từ Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm di cư vào vùng sông La Ngà lập nghiệp và sinh hoạt tôn giáo tại Giáo xứ La Ngà.Bảy năm sau, từ cộng đoàn này, Cha Antôn Vũ Quang Minh thành lập họ Têrêsa trực thuộc

Giáo xứ Phú hoà

Giáo xứ Phú hoà

GIÁO XỨ PHÚ HÒA   Quá trình hình thành và phát triển Giáo xứ Phú Hòa trước đây là họ Kitô Vua và họ Thánh Tâm thuộc Giáo xứ Đồng Hiệp. Ngày 25.12.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh quyết địnhnhập hai họ này thành một và thành lập GHBL Hòa Lâm dưới sự quản nhiệm của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc

Giáo xứ Phú Dòng

Giáo xứ Phú Dòng

GIÁO XỨ PHÚ DÒNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số giáo dân miềnTrung di cư vào khu vực thuộc xã Phú Cường, Định Quán ngày nay lập nghiệp. Thời gian đầu, cộng đoàn này là một họ của Giáo xứ Thống Nhất và mượn nhà nguyện của Dòng Chúa Cứu Thế để sinh hoạt tôn giáo. Một

Giáo họ biệt lập Xuân Thanh

Giáo họ biệt lập Xuân Thanh

GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN THANH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1986, một số giáo dân, gồm cả giáo dân gốc Việt Kiều Campuchia di cư từ khu vực hồ Trị An đến vùng ngã ba Cây Sao và Khu Dưng để sinh sống. Ba năm sau, Cha Antôn Vũ Quang Minh quy tụ giáo dân nơi đây và thành lậpGHBL Xuân

Giáo xứ Xuân Phú

Giáo xứ Xuân Phú

GIÁO XỨ XUÂN PHÚ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1983, Cha Phêrô Trần Đức Nam thành lập Giáo họ Thánh Giuse trực thuộc Giáo xứ Tam Phú. Từ đây, giáo dân Giáo họ Thánh Giuse được quý Cha chánh xứ Tam Phú quan tâm săn sóc. Qua các thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Thánh Giuse cùng

Giáo Họ Biệt Lập Xuân Dưng

Giáo Họ Biệt Lập Xuân Dưng

GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN DƯNG   Quá trình hình thành và phát triển Tháng 08.2011, cộng đoàn giáo dân Khu Dưng được tách ra khỏi GHBL Xuân Thanh và làm nên GHBL Xuân Dưng. Cùng năm, Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc phụ trách GHBL này. Vì đây là nơi vùng sâu vùng xa nên giáo dân gặp nhiều khó khăn trong

Giáo xứ Ngọc Thanh

Giáo xứ Ngọc Thanh

GIÁO XỨ NGỌC THANH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1980, một số giáo dân từ những miền khác di cư đến xã Ngọc Định và xã Thanh Sơn, huyện Định Quán lập nghiệp và lập nên Giáo điểm truyền giáo, trực thuộc Giáo xứ La Ngà dưới sự chăm sóc của Cha Antôn Vũ Quang Minh. Vì cách xa nhà

Giáo xứ Nagoa

Giáo xứ Nagoa

GIÁO XỨ NAGOA   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1963, một số Việt Kiều công giáo Campuchia về nước và đến khu vực xã Suối Nho, Định Quán lập nghiệp. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách quy tụ cộng đoàn Campuchia và một số gia đình định cư tại đây lập nên Giáo điểm truyền

Giáo xứ La Ngà

Giáo xứ La Ngà

GIÁO XỨ LA NGÀ   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1958, khoảng 10 gia đìnhcông giáo đến xã Định Quán, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh lập nghiệpvà dựng một nhà nguyện tạm làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Lúc này, cộng đoàn được Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách đến chăm sócmục vụ. Năm