GIÁO XỨ XUÂN HÒA
Quá trình hình thành và phát triển
Giáo điểm Xuân Hòa được hình thành vào năm 1970. Ngày 18.03.1971, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn ký quyết định thành lập Giáo xứ mới và đặt tên là Xuân Hòa. Đồng thời, Đức Cha Giuse cũng cử Cha Đaminh Trần Đình Phúc Quý đang giúp xứ lúc bấy giờ làm Cha xứ tiên khởi và chọn Thánh Phaolô tông đồ là bổn mạng Giáo xứ. Trong thời gian phụ trách Giáo xứ Xuân Hoà, Cha Đaminh cùng cộng đoàn xây dựng nhà xứ, nhà giáo lý, nhà thờ tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Sau ngày 30.04.1975, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên phần lớn giáo dân đi kinh tế mới và các nơi khác để làm ăn. Tuy nhiên, nhờ Ơn Chúa giúp, đức tin của cộng đoàn Xuân Hoà vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc qua các thời quý Cha kế nhiệm phụ trách Giáo xứ. Cộng đoàn Xuân Hoà đã cùng nhau tu sửa nhà thờ và tiến hành xây dựng Giáo xứ ngày một vững mạnh trong đức tin, tình mến. Năm 1982, nhà thờ bán kiên cố, mái tôn của Giáo xứ được khánh thành. Theo thời gian, dân số giáo xứ ngày càng tăng nhưng các công trình của Giáo xứ đã xuống cấp trầm trọng. Năm 1993, Cha Gioan Baotixta Nguyễn Văn Quế được bổ nhiệm về phụ trách cộng đoàn Xuân Hoà. Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới khang trang như hiện nay. Năm 2013, Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân kế nhiệm Cha Gioan Baotixita coi sóc Giáo xứ Xuân Hoà. Dưới sự hướng của Cha Phaolô, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn ngày một đi vào nề nếp và ổn định.
Địa dư: Đông giáp xứ Trinh Vương; Tây giáp xứ Tân Mai và Bùi Hưng; Nam giáp xứ Đaminh; Bắc giáp xứ Thái Hiệp và Gia Cốc.
Diện tích: 2 km2
Dân số: 12.000
  •  713 gia đình công giáo, gồm 2.736 giáo dân
  • Tỷ lệ: 22%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Trần Đình Phúc Quý (1971 - 1975)
  • Đaminh Trần Văn Nguyện (05.1975 - 10.1975)
  • Giuse Trần Xuân Thịnh (1975 - 1993)
  • Gioan Baotixta Nguyễn Văn Quế (1993 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Phaolô Nguyễn Trọng Xuân
            (2013 -)

Thánh bổn mạng: Thánh Phaolô trở lại
Ngày chầu lượt: CN IV MC
Dòng tu trong giáo xứ hiện nay: Con Đức Mẹ Phù Hộ - Cộng đoàn Xuân Hoà
Thống kê
Năm 1970 1989 1999 2009 2014
Giáo dân 2500 806 1.487 2.181 2.736
Gia đình - 210 389 571 713
Tu sĩ 3 3 6 4 13

Sinh hoạt của giáo xứ xưa và nay