GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1965, Cha Tôma Vũ Đức Kiêm thành lập khu Bùi Thượng và xây dựng nhà thờ với kích thước 16m x 40m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, Cha Phêrô Trần Đức Tiến thành lập khu Bùi Đức. Cùng năm, Cha Phêrô và cộng đoàn Bùi Đức xây dựng một nhà thờ bằng vật liệu nhẹ (14m x 30m) để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Năm 1968, Cha Giacôbê Trần Mạnh Thắng đưa một số gia đình công giáo từ La Ngà về định cư tại xã Tam Hiệp, Đức Tu, Biên Hòa và lập nên Giáo xứ Bùi Phát, đồng thời Cha Giacôbê và cộng đoàn xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (10m x 30m). Một năm sau, ba khu Bùi Thượng, Bùi Đức và Bùi Phát sáp nhập lại và lập thành Giáo xứ Trinh Vương, đồng thời Cha Giacôbê Trần Mạnh Thắng được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ Trinh Vương trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Năm 1970, Cha Giuse Trần Hiệp Sỹ về phụ trách Giáo xứ Bùi Phát Trinh Vương và quản nhiệm Bùi Đức Trinh Vương, Bùi Thượng Trinh Vương. Cha Giuse và cộng đoàn xây nhà hội quán (1972), trùng tu nhà thờ (1973) và xây nhà xứ mới. Cuối năm 1975, ba Giáo xứ trên không có Cha phụ trách. Cùng năm, Cha Vincentê Phạm Liên Hùng quản nhiệm Bùi Phát Trinh Vương và cử hành thánh lễ đều đặn cho Bùi Đức Trinh Vương và Bùi Thượng Trinh Vương. Năm 1997, các Giáo xứ này tách ra thành ba Giáo xứ riêng biệt như hiện nay. Với tình thương của Thiên Chúa và qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Trinh Vương mỗi ngày một phát triển hơn về cơ sở vật chất cũng như đời sống đạo. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Lê Như Sắc, các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định.  
Địa dư: Đông giáp xứ Bùi Đức; Tây giáp nghĩa trang xứ Bùi Đức; Nam giáp xứ Bùi Thượng; Bắc giáp trường Cao Đẳng Sư Phạm Đồng Nai.
Diện tích: 9 ha
Dân số: 1.800 người
  • 388 gia đình công giáo, gồm 1.400 giáo dân
  • Tỷ lệ: 78%
Linh mục quản xứ:
  • Giacôbê Trần Mạnh Thắng (1968 - 1970)
  • Giuse Trần Hiệp Sỹ (1970 - 1974)
  • Vincentê Phạm Liên Hùng (1974 - 1994)
  • Phêrô Võ Thức (1994 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Lê Như Sắc
        (2012 -)

Cha phó:

Giuse Định Đại Long
        (2013 -)

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Trinh Vương
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật đầu tháng 5
Thống kê
Năm 1969 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.300 5.015 756 995 1.280 1.400
Gia đình - 757 201 294 310 388