GIÁO XỨ THIÊN TRIỀU
Quá trình hình thành và phát triển
Tháng 05.1956, một số gia đình công giáo đến định cư gần sông Đồng Nai, giáp doanh trại Phan Đình Phùng và dựng nên một nhà nguyện bằng vật liệu nhẹ, mái tôn và hình thành nên GHBL Tân Bắc. Cùng năm, Cha Giuse Phạm Tuấn Tú được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ Bình An và coi sóc GHBL Tân Bắc. Ba năm sau, Cha Giuse cùng cộng đoàn Tân Bắc xây dựng ngôi thánh đường mới bằng gạch, cột gỗ, mái tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1968, Cha Giuse Nguyễn Thanh Quang kế nhiệm Cha Giuse Phạm Tuấn Tú phụ trách Giáo xứ Bình An và GHBL Tân Bắc. Bên cạnh việc xây dựng đời sống đức tin cho cộng đoàn Tân Bắc, Cha Giuse cùng cộng đoàn xây dựng và khánh thành nhà thờ mới với kích thước 13m x 35m (1973), đài Đức Mẹ (1995), nhà giáo lý (2000). Cuối năm 2000, Cha Đaminh Nguyễn Đính thay thế Cha Giuse coi sóc GHBL Tân Bắc. Cha Đaminh tiếp tục hoàn tất các công trình phụ cận của GHBL. Bảy năm sau, Cha Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Tân Bắc lên Giáo xứ và đổi tên thành Giáo xứ Thiên Triều, đồng thời bổ nhiệm Cha Phêrô Huỳnh Văn Vinh làm chánh xứ tiên khởi. Năm 2011, Cha Phêrô và cộng đoàn Giáo xứ Thiên Triều nới rộng, sửa chữa lại nhà thờ, đồng thời xây mới nhà mục vụ và các tượng đài. Từ đây mọi sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định và đời sống đạo đức ngày càng thăng tiến như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Bình An; Tây giáp Quốc lộ 1A; Nam giáp sông Đồng Nai; Bắc giáp xứ Thánh Giuse.
Diện tích: 4 km2
Dân số: 4.386 người
  • 338 gia đình công giáo, gồm 1.366 giáo dân
  • Tỷ lệ: 31,1%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Phạm Tuấn Tú (1956 - 1968)
  • Giuse Nguyễn Thanh Quang (1968 - 2000)
  • Đaminh Nguyễn Đính (2000 - 2007)
Linh mục đương nhiệm:

Phêrô Huỳnh Văn Vinh
        (2007 - )

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Thống kê
Năm 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 1.187 1.080 1.242 1.351 1.548 1.366
Gia đình 311 308 325 351 343 338
 
Một vài hình ảnh xưa và nay