GIÁO XỨ THÁNH GIUSE
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1957, một số giáo dân công giáo từ nhiều giáo phận khác nhau đến lập nghiệp tại ấp Trần Quốc Toản, xã Tam Hiệp, quận Đức Tu, Biên Hòa và lập nên Giáo xứ Thánh Giuse dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn Khổng Tiên Giác. Cùng năm, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Giuse dựng một nhà nguyện tạm bằng vật liệu nhẹ, mái tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ba năm sau, Cha Henry Nguyễn Sơn Xuyên kế nhiệm Cha Antôn coi sóc Giáo xứ. Cha Henry cùng với cộng đoàn Thánh Giuse khởi công xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (19m x 30m) và hoàn thành tháng 07.1962. Qua các thời quý‎ Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Giuse đã xây dựng nhà xứ, các tượng đài và tu sửa nhà thờ. Năm 2009, Cha Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh về phụ trách Giáo xứ. Nhờ ơn Chúa giúp và sự hướng dẫn tận tình của quý Cha phụ trách Giáo xứ, cùng với tinh thần hiệp nhất yêu thương của cộng đoàn, đức tin của giáo dân Thánh Giuse ngày thêm vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp, ổn định như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Bùi Thái; Tây giáp xứ Thiên Triều; Nam giáp xa lộ Hà Nội; Bắc giáp xứ Bùi Vĩnh
Diện tích: 4 km2
Dân số: 22.000 người
  • 1.278 gia đình công giáo, gồm 5.696 giáo dân
  • Tỷ lệ: 26%
Giáo họ biệt lập: Phanxicô
  • Linh mục quản nhiệm: Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh
Linh mục quản xứ:
  • Antôn Khổng Tiên Giác (1957 - 1959)
  • Henry Nguyễn Sơn Xuyên (1960 - 1966)
  • Micae Hoàng Đức Tụng (1966 - 1971)
  • Phêrô Võ Thức (1971 - 1975)
  • Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đạt OP (1975 - 1991)
  • Antôn Khổng Tiên Giác (1991 - 2004)
  • Laurensô Đỗ Nam Trấn (2004 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:


Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh
                (2010 - )

Cha phó: 

Vincentê Trần Văn Lợi


Phêrô Trần Văn Minh

Thánh bổn mạng: Thánh Cả Giuse
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật cuối tháng 7
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Nữ Tỳ Thánh Thể - Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Bình Đa
Thống kê
Năm 1957 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 2.400 5.000 3.000 4.246 5.680 5.696
Gia đình - 495 672 952 1.274 1.278
Tu sĩ 28 - - - 6 6


Một vài hình ảnh xưa và nay