GIÁO XỨ TÂN MAI
Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 10.08.1954, một số giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu, Thái Bình và Hải Phòng di cư vào khu rừng xanh thuộc ấp Tân Mai, xã Tam Hiệp, quận Châu Thành, Biên Hòa định cư lập nghiệp. Đức Giám Mục Phêrô Phạm Ngọc Chi, Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Di Cư bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Khang Hy đến phụ trách cộng đoàn và lập nên Giáo xứ Tân Mai. Cha Phêrô trong tư cách là Cha xứ tiên khởi của Giáo xứ Tân Mai đã nhận Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Vương làm bổn mạng cho Giáo xứ. Cùng năm, Cha Phêrô và cộng đoàn Tân Mai xây dựng nhà thờ mới (22m x 65m) để có nơi thờ phượng Thiên Chúa sốt sắng hơn trong các thánh lễ và kinh nguyện cho cộng đoàn. Qua các thời quý Cha quản xứ, nhà thờ Tân Mai nhiều lần được tu sửa và ngày càng khang trang hơn, các con đường trong xứ được trải nhựa để thuận tiện cho việc đi lại, mục vụ. Năm 1998, Cha Vincentê Đặng Văn Tú được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ Tân Mai. Ngoài việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Vincentê cùng cộng đoàn xây dựng nhà xứ và nhà mục vụ. Nhờ sự tân tâm, nhiệt thành của quý Cha quản xứ kế nhiệm, các sinh hoạt hội đoàn của Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định và  đời sống đức tin của giáo dân Tân Mai ngày thêm vững mạnh. Năm 2013, Cha Giuse Phạm Sơn Lâm về phụ trách Giáo xứ Tân Mai. Nhờ lòng đạo đức và sự nhiệt tình của Cha Giuse, cộng đoàn Giáo xứ Tân Mai đã ổn định và phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp phường Tân Hiệp và Tam Hiệp; Tây giáp phường Thống Nhất; Nam giáp xã Hiệp Hòa (sông Đồng Nai); Bắc giáp phường Tân Tiến.
Diện tích: 1,37 km2
Dân số: 17.623 người
 • 4.091 gia đình công giáo, gồm 14.275 giáo dân
 • Tỷ lệ: 81%
Linh mục quản xứ:
 • Phêrô Nguyễn Khang Hy (1954 - 1975)
 • Đaminh Đinh Minh Diệm (1975 - 1998)
 • Vincentê Đặng Văn Tú (1998 - 2009)
 • Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh (2009 - 2010)
 • Giuse Vũ Đức Hiệp (2010 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Phạm Sơn Lâm
         (2013 -)

Cha phó:

Đaminh Đặng Công Khanh


Giuse Hà Duy Thi


Thánh bổn mạng: Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ngày chầu lượt: CN XXII TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
 • Đaminh Tam Hiệp:
  • Tu xá Mẹ Thiên Chúa
  • Tu xá Mẫu Tâm
  • Tu xá Thánh Giuse
Thống kê
Năm 1954 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 3.000 13.753 14.094 13.733 14.215 14.275
Gia đình - 1.948 1.996 3.795 3.929 4.091
Tu sĩ 20 40 20 14 17 20