GIÁO XỨ TÂN LỘC
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, khoảng 300 giáo dân gốc Giáo Phận miền Bắc di cư vào ấp Tân Mai, xã Tam Hiệp, quận Châu Thành, Biên Hòa định cư lập nghiệp và hình thành một họ lẻ thuộc Giáo xứ Tân Mai. Chín năm sau, cộng đoàn này dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ để làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Năm 1972, họ đạo được nâng lên thành GHBL Giuse và được các Cha xứ Tân Mai coi sóc. Cùng năm, cộng đoàn GHBL Giuse xây một nhà nguyện mới để giáo dân Giuse có nơi tham dự thánh lễ. Qua các thời quý Cha coi sóc, đời sống đức tin của GHBL ngày càng phát triển và sinh hoạt mục vụ đi vào nề nếp ổn định. Năm 2002, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Toàn phụ trách GHBL Giuse. Cùng năm, GHBL Giuse được đổi tên thành GHBL Tân Lộc. Trong thời gian phục vụ GHBL, Cha Phanxicô Xaviê và cộng đoàn Tân Lộc tu sửa nhà thờ thêm khang trang. Đời sống thiêng liêng của cộng đoàn tiếp tục được nuôi dưỡng và lớn lên dươi bàn tay chăm sóc của quý Cha phụ trách. Năm 2008, Cha Giuse Nguyễn Hữu Khanh về coi sóc GHBL Tân Lộc. Nhờ tinh thần hăng hái và nhiệt thành của Cha Giuse, cộng đoàn Tân Lộc ngày thêm lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Bốn năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Tân Lộc lên thành Giáo xứ. Hiện nay, Cha Giuse cùng với cộng đoàn tiếp tục xây dựng Giáo xứ Tân Lộc ngày càng phát triển.
Địa dư: Đông giáp xứ Xuân Hòa; Tây giáp xứ Bình Hải; Nam giáp xứ Thái Hiệp; Bắc giáp xứ Tân Mai.
Diện tích: 1 km2
Dân số: 15.000 người
  • 701 gia đình công giáo, gồm 3.000 giáo dân
  • Tỷ lệ: 20%
Linh mục quản xứ:
  • Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Toàn (2002 - 2005)
  • Giuse Nguyễn Anh Hùng (2005 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Nguyễn Hữu Khanh
           (2008 - )

Thánh bổn mạng: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thống kê
Năm 2012 2013
Giáo dân 2.608 3.000
Gia đình 691 711