GIÁO XỨ GIA VIÊN
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1961, một số gia đình neo đơn thuộc tỉnh Biên Hòa được đưa về vùng đất Tân Hiệp, Biên Hòa lập nghiệp và làm nên họ đạo Gia Viên dưới sự hướng dẫn của Cha Louis Trần Phúc Vỵ. Cha Louis và cộng đoàn dựng một ngôi nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bốn năm sau, Cha Phaolô Nguyễn Quang Hiền, chánh xứ Hà Nội quản nhiệm họ đạo này. Cha Phaolô cùng với cộng đoàn Gia Viên xây dựng nhà nguyện mới với diện tích 320m2. Cuối năm 1965, họ đạo Gia Viên chính thức được nâng lên thành GHBL. Qua các thời quý‎ Cha quản xứ, Giáo xứ Gia Viên đang hoàn thiện các cơ sở vật chất và đời sống đạo ngày thêm thăng tiến. Năm 1983, Cha Giuse Nguyễn Kim Đoan quản nhiệm GHBL Gia Viên. Hai năm sau, Cha Giuse cùng cộng đoàn khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ mới. Các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Gia Viên dần đi vào ổn định và phát triển dưới sự hướng dẫn của quý Cha coi sóc GHBL. Năm 1993, Cha Giuse Nguyễn Thế Vinh phụ trách GHBL Gia Viên, Cha Giuse cùng cộng đoàn tu sửa và nới rộng nhà thờ năm 1999. Một năm sau, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng GHBL Gia Viên lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse làm chánh xứ tiên khởi. Trong giai đoạn phục vụ Giáo xứ, Cha Giuse và cộng đoàn trùng tu nhà thờ, xây dựng nhà xứ mới. Hiện nay, Giáo xứ đã có đủ cơ sở vật chất để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ cho cộng đoàn và dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng, đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Gia Viên ngày càng phát triển.
Địa dư: Đông giáp rừng Long Bình; Tây giáp xứ Thái Hiệp, xứ Kim Bích; Nam giáp xứ Bùi Đức và xứ Xuân Hòa; Bắc giáp xứ Phúc Lâm.
Diện tích: 35 km2
Dân số: 30.000 người
 • 466 gia đình công giáo, gồm 1.450 giáo dân
 • Tỷ lệ: 4,6%
Linh mục quản xứ:
 • Louis Trần Phúc Vỵ (1961 - 1965)
 • Phaolô Nguyễn Quang Hiền (1965 - 1974)
 • Marcô Bùi Quốc Khánh (1974 - 1975)
 • Đaminh Đỗ Mạnh Tuyên (1975 - 1983)
 • Giuse Nguyễn Kim Đoan (1983 - 1993)
 • Giuse Nguyễn Thế Vinh (1993 - 2006)
 • Vincentê Ngô Văn Tất (2006 - 2011)
 • Giuse Nguyễn Kim Đoan (2011 - 2012)
 • Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh (2012 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:

Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng
            (2013 - )

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày chầu lượt: 15.08
Thống kê
Năm 2000 2004 2008 2010 2013
Giáo dân 1.882 2.150 2.244 2.787 1.450
Gia đình 396 430 449 530 466
 

Một vài hình ảnh xưa và nay