GIÁO XỨ ĐAMINH


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1956, một số giáo dân theo Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu - Châu Hiệp di cư về phường Tam Hiệp, quận Đức Tu, Biên Hòa lập nghiệp và làm nên Giáo họ Đaminh thuộc xứ Tân Mai do cha Phêrô Mai Xuân Mai coi sóc. Cùng năm, Cha Phêrô và cộng đoàn Giáo họ dựng một nhà nguyện vách ván, mái tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1961, Cha Giuse Bùi Đức Cường kế nhiệm Cha Phêrô phụ trách Giáo xứ và Cha Giuse cùng giáo dân nới rộng nhà nguyện, quy hoạch nghĩa trang, xây nhà hội quán. Cha Phêrô cùng với cộng đoàn tiếp tục xây nhà xứ (1969). Một năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng Giáo họ Đaminh lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Bùi Đức Cường làm chánh xứ tiên khởi. Ngày 11.03.1972, cộng đoàn Giáo xứ Đaminh khởi công xây dựng nhà thờ mới bằng vật liệu kiên cố (18m x 44m) và khánh thánh năm 1974. Qua các thời quý‎ Cha quản xứ, Giáo xứ Đaminh dần đi vào ổn định và phát triển. Năm 1993, Cha Giuse Phạm An Lập về phụ trách Giáo xứ. Cha Giuse và cộng đoàn lần lượt xây nhà mục vụ với diện tích 240m2 (1994-1995), đại trùng tu nhà thờ (1996-1997), nâng cấp nhà xứ (2000). Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc, cộng đoàn Giáo xứ Đaminh mỗi ngày một phát triển hơn về đức tin và lòng mến.
Địa dư: Đông giáp nghĩa trang xứ Xuân Hòa; Tây giáp xứ Tân Mai; Nam giáp xứ Bùi Hiệp; Bắc giáp xứ Xuân Hòa.
Diện tích: 1,25 km2
Dân số: 4.374 người
  • 1.071 gia đình công giáo, gồm 4.180 giáo dân
  • Tỷ lệ: 95,6%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Bùi Đức Cường (1970 - 1978)
  • Giuse Phạm Phúc Huyền (1983 - 1992)
  • Giuse Phạm An Lập (1993 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Nguyễn Đức Ngọc
            (2013 - )

Thánh bổn mạng: Thánh Cả Giuse
Ngày chầu lượt: CN XXIII TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Đaminh Tam Hiệp
    • Trụ sở Nhà Mẹ
    • Tu viện Truyền Tin
Thống kê
Năm 1970 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 2.709 4.000 2.732 3.520 4.240 4.180
Gia đình - 1.001 664 856 1.032 1.071
Tu sĩ - - 25 53 6 6
 
Cha chánh xứ và quý chức BHG