GIÁO XỨ BÙI VĨNH
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1956, một số gia đình công giáo gốc Bùi Chu từ Mỹ Tho đến định cư tại ấp Vĩnh Cửu, xã Tam Hiệp và lập thành Giáo xứ Bùi Vĩnh (Bùi Chu - Vĩnh Cửu). Cha Đaminh Đặng Đình Tân được bổ nhiệm đến coi sóc Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn xây dựng nhà thờ đầu tiên bằng vật liệu nhẹ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1958, Cha Vincentê Đoàn Kim Thanh kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Vincentê cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ mới bằng vật liệu nặng với kích thước 18m x 45m (1968) và nhà xứ với diện tích 160m2 (1970). Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Bùi Vĩnh dần hoàn thiện các cơ sở vật chất và lớn mạnh trong đời sống thiêng liêng. Năm 1980, Cha Matthêu Bùi Tiến San về phụ trách Giáo xứ Bùi Vĩnh. Cha Matthêu và cộng đoàn Giáo xứ nới rộng nhà xứ (1993), tu bổ nhà giáo lý (1996). Dưới sự hướng dẫn của Cha Matthêu, cộng đoàn Bùi Vĩnh ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Bùi Thái; Tây giáp xứ Bùi Hiệp; Nam giáp xứ Thánh Giuse; Bắc giáp nghĩa trang Biên Hòa.
Diện tích: 0,37 km2
Dân số: 6.863 người
  •  1.030 gia đình công giáo, gồm 4.197 giáo dân
  • Tỷ lệ: 61,1%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Đặng Đình Tân (1956 - 1958)
  • Vincentê Đoàn Kim Thanh (1958 - 1975)
  • Đaminh Đỗ Văn Đĩnh (1975 - 1979)
  • Đaminh Bùi Phúc Dinh (1979 - 1980)
Linh mục đương nhiệm:


Matthêu Bùi Tiến San
         (1980 -)

Cha phó:


Vincentê Nguyễn Thế Cường

Thánh bổn mạng: Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Thống kê

Năm
1957 1967 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.500 3.900 4.009 3.875 4.183 4.197
Gia đình - - 928 912 983 1.030
 

Một vài hình ảnh xưa và nay