GIÁO XỨ BÙI THƯỢNG
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1965, Cha Tôma Vũ Đức Kiêm cùng một số giáo dân Phú Lâm và một số ở nơi khác về phường Tam Hòa, Biên Hòa ngày nay và lập nên giáo điểm Bùi Thượng. Cùng năm, cộng đoàn Bùi Thượng dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng gỗ, mái tôn, vách ván để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, Giáo điểm Bùi Thượng chính thức được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Tôma được bổ nhiệm làm Cha xứ tiên khởi. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Bùi Thượng dần lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1970, Cha Giuse Trần Hiệp Sỹ về phụ trách Giáo xứ. Vì nhu cầu mục vụ cho giáo dân ngày càng nhiều, Cha Giuse cùng cộng đoàn Bùi Thượng khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (1971). Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Kim Đoan kế nhiệm Cha Giuse Trần Hiệp Sỹ coi sóc Giáo xứ. Ngoài việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse đã khởi công xây dựng và khánh thành tháp chuông (1983), trùng tu nhà thờ (1986), bê tông hóa đường kiệu (1989),  hội trường và nhà xứ (1990). Năm 1991, Cha Đaminh Bùi Phúc Dinh thay thế Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Cha Đaminh và cộng đoàn tiếp tục xây dựng các công trình: đài Đức Mẹ (1992), đài Thánh Giuse (1996), quy hoạch nghĩa trang và xây lễ đài (1997), hoàn chỉnh nhà thờ và khuôn viên (1999), nâng cấp các con đường trong Giáo xứ (2000). Hiện nay, dưới sự giúp đỡ của Cha Phaolô Lê Công Nguyên, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp và đời sống đức tin của giáo dân Bùi Thượng ngày càng thăng tiến.
Địa dư: Đông giáp suối Linh; Tây giáp các nghĩa trang; Nam giáp xứ Bùi Thái; Bắc giáp xứ Bùi Đức và Trinh Vương.
Diện tích: 0,05 km2
Dân số: 7.650 người
  • 693 gia đình công giáo, gồm 2.903 giáo dân
  • Tỷ lệ: 37.94%
Linh mục quản xứ:
  • Tôma Vũ Đức Kiêm (1965 - 1967)
  • Đaminh Đỗ Mạnh Tuyên (1967 - 1969)
  • Giacôbê Trần Mạnh Thắng (1969 - 1970)
  • Giuse Trần Hiệp Sỹ (1970 - 1975)
  • Giuse Nguyễn Kim Đoan (1975 - 1991)
  • Đaminh Bùi Phúc Dinh (1991 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:


Phaolô Lê Công Nguyên
           (2012 -)

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse
Ngày chầu lượt: CN XXVIII TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường - Tu viện Thánh Martinô Bùi Thượng
Thống kê
Năm 1967 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 608 2699 2338 2818 2903
Gia đình - 634 611 667 693
Tu sĩ 7 6 9 6 6
 
Một vài hình ảnh xưa và nay