GIÁO XỨ BÙI HƯNG


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, một số gia đình công giáo gốc Giáo phận Bùi Chu di cư vào Nam lập nghiệp. Sau khi di chuyển qua nhiều nơi, cuối cùng cộng đoàn giáo dân này quyết định chuyển đến định cư tại Tam Hiệp, Biên Hòa vào tháng 03.1955 và được Cha Giuse Phạm Phúc Huyền (gốc Hưng Hóa) coi sóc. Năm 1956, Giáo xứ Bùi Hưng (Bùi Chu - Hưng Hóa) chính thức được thành lập và Cha Phêrô Đinh Công Trình được bổ nhiệm làm Cha xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Phêrô và cộng đoàn giáo dân xây dựng nhà thờ (10m x 35m), nhà xứ, nghĩa trang, trường học. Qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Bùi Hưng ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Đồng thời, cộng đoàn lần lượt khởi công xây dựng và khánh nhà mục vụ, đài Đức Mẹ (1963), nhà thờ mới (1983) và trùng tu nhà thờ (2000). Năm 2013, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hùng đến phụ trách Giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, cộng đoàn đã có cơ sở vật chất đáp ứng đủ cho nhu cầu mục vụ và đời sống thiêng liêng ngày càng thăng tiến như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Trinh Vương; Tây giáp quốc lộ 15; Nam giáp xứ Bùi Hiệp; Bắc giáp xứ Đaminh
Diện tích: 0,05 km2
Dân số: 1.756 người
 • 404 gia đình công giáo, gồm 1.660 giáo dân
 • Tỷ lệ: 94,44%
Linh mục quản xứ:
 • Phêrô Đinh Công Trình (1956 - 1960)
 • Phêrô Dư Tác Thiện (1960 - 1962)
 • Phaolô Phạm Ngọc (1962 - 1972)
 • Đaminh Maria Bùi Phúc Dinh (1972 - 1991)
 • Gioakim Nguyễn Văn Thái (1991 - 1996)
 • Giuse Phạm An Lập (1996 - 1998)
 • Giuse Nguyễn Kim Đoan (1998 - 1999)
 • Phêrô Võ Thức (1999 - 2000)
 • Giuse Nguyễn Thanh Quang (2000 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hùng
                  (2013 -)

Thánh bổn mạng: Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Ngày chầu lượt: CN XXXIV TN
Thống kê
Năm 1956 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 780 1.418 1.241 1.507 1.617 1.660
Gia đình 200 199 354 361 372 404
 

Nhà thờ trong những năm chiến tranh


Cha chánh xứ và giáo lý viên