GIÁO XỨ BÙI HIỆP


 
Quá trình hình thành và phát triển
Tháng 02. 1955, trại định cư Tân Mai, Biên Hòa bị hỏa hoạn. Một số gia đình công giáo bỏ trại di cư đến khu vực rừng tre gai, xã Tam Hiệp, quận Đức Tu lập nghiệp. Một năm sau, Cha Augustinô Trần Hữu Quyền đến hướng dẫn đời sống đức tin cho bà con giáo dân, đồng thời Cha Augustinô quy tụ giáo dân nơi đây lập thành trại Bùi Hiệp (Bùi Chu - Tam Hiệp). Lúc này, Cha Augustinô cùng cộng đoàn Bùi Hiệp dựng nhà nguyện đầu tiên bằng cây rừng, mái lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1957, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám Mục đặc trách Giáo Dân Di Cư chính thức nâng trại định cư Bùi Hiệp lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Augustinô làm chánh xứ tiên khởi. Vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết, Cha Augustinô và cộng đoàn Giáo xứ Bùi Hiệp khởi công xây dựng nhà thờ mới với kích thước 15m x 38m (1969) và khánh thành năm 1972. Một năm sau, Cha Phêrô Vũ Quang Ninh nhận bài sai về coi sóc Giáo xứ Bùi Hiệp. Cha Phêrô đã giúp cộng đoàn Bùi Hiệp củng cố đức tin và hướng dẫn các sinh hoạt đi vào nề nếp. Năm 1973, Cha Giuse Maria Phạm Chí Cường, nguyên chánh xứ Tân Mai II được bổ nhiệm thay thế Cha Phêrô coi sóc Giáo xứ. Hiện nay, với sự nhiệt thành và tận tâm của Cha Giuse Maria, cộng đoàn Bùi Hiệp ngày thêm vững mạnh trong đức tin, phát huy tinh thần hiệp nhất yêu thương và lần lượt tân trang nhà thờ, xây nhà mục vụ, nhà xứ.
Địa dư: Đông giáp xứ Bùi Vĩnh; Tây giáp xứ Bùi Hưng; Nam giáp sông Đồng Nai; Bắc giáp nghĩa trang Biên Hòa
Diện tích: 0,07 km2
Dân số: 7.961 người
  • 924 gia đình công giáo, gồm 3.662 giáo dân
  • Tỷ lệ: 46%
Linh mục quản xứ:
  • Augustinô Trần Hữu Quyền (1956 - 1972)
  • Phêrô Vũ Quang Ninh (05.1972 - 11.1972)
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Maria Phạm Chí Cường
                (1973 -)


Cha phó: Phêrô Nguyễn Phước Hưng
Thánh bổn mạng: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ngày chầu lượt: CN III MV
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Đaminh Tam Hiệp - Cộng đoàn Bùi Hiệp
Thống kê
Năm 1957 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.270 2.469 2.899 3.158 3.693 3.662
Gia đình - 336 - 845 931 924
Tu sĩ - 3 - - 4 4
 
Nhà thờ cũ


Đài Đức Mẹ trong khuôn viên


Quý cha và gia đình giáo lý viên