GIÁO XỨ BÙI ĐỨC 
Quá trình hình thành và phát triển
Trước năm 1965, phần đất thuộc giáo xứ Bùi Đức là khu đồi hoang. Năm 1966, Cha Phêrô Trần Đức Tiến quy tụ giáo dân nơi đây cùng một số giáo dân từ nơi khác về đây định cư, sinh sống và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Lúc này, Cha Phêrô cùng cộng đoàn bắt tay xây dựng đời sống thiêng liêng cũng như các cơ sở hạ tầng để đáp ứng các nhu cầu thờ phượng và mục vụ cho cộng đoàn. Năm 1970, Giáo điểm này chính thức được nâng lên thành Giáo xứ Bùi Đức. Từ đây, cộng đoàn Bùi Đức ngày một lớn lên trong đức tin và tình mến. Qua sự săn sóc tận tình của các thời quý Cha quản xứ, cùng với tinh thần đoàn kết, tương trợ của giáo dân Bùi Đức, cộng đoàn cùng nhau lần lượt xây dựng và tu sửa các công trình của Giáo xứ: nhà thờ (1973), tháp chuông (1986), nhà xứ và nhà truyền thống (1994), nhà giáo lý (1996), đại trùng tu thánh đường và khuôn viên nhà thờ (1998). Bên cạnh đó, việc sinh hoạt, tổ chức của các đoàn thể trong Giáo xứ dần đi vào nề nếp và ổn định. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Cao Thọ Lành, đời sống đạo của giáo dân Bùi Đức ngày một thăng tiến, các giới và hội đoàn trong Giáo xứ ngày thêm phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Long Bình và khu công nghiệp Amata; Tây giáp xứ Trinh Vương; Nam giáp xứ Bùi Thượng; Bắc giáp xứ Gia Viên
Diện tích: 5 km2
Dân số: 3.000 người
 • 622 gia đình công giáo, gồm 2.434 giáo dân
 • Tỷ lệ: 81%
Linh mục quản xứ:
 • Phêrô Trần Đức Tiến (1966 - 1970)
 • Giuse Trần Hiệp Sỹ (1970 - 1975)
 • Rôcô Trần Hữu Linh (1975 - 1976)
 • Đaminh Đỗ Mạnh Tuyên (1976 - 1980)
 • Giuse Nguyễn Kim Đoan (1981 - 1982)
 • Vincentê Phạm Liên Hùng (1982 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Phêrô Cao Thọ Lành
        (2013 -)

Thánh bổn mạng: Thánh Phêrô Tông Đồ
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật cuối tháng 8
Tu hội trong Giáo xứ hiện nay:
 • Nữ Tỳ Chúa Kitô
  • Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ I
  • Cộng đoàn Bùi Đức Cơ Sở II
Thống kê
Năm 1970 1989 1999 2007 2013
Giáo dân 65 1.366 3.280 4.457 2.435
Gia đình - 395 938 982 622
Tu sĩ - - - 4 5
 
Nhà thờ cũ


Cha chánh xứ và quý chức