GIÁO XỨ BÌNH AN


 
Quá trình hình thành và phát triển
Tháng 05.1955, một số gia đình công giáo gốc Bùi Chu từ quận Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa được Cha Giuse Phạm Tuấn Tú dẫn đến ấp Bình An, Tam Hiệp, Biên Hòa khai hoang làm rẫy, lập nên trại gia binh và hình thành Giáo điểm Bình An. Thời gian đầu, Giáo điểm Bình An tu sửa lại các phòng học bỏ hoang để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, Cha Giuse cùng giáo dân xây dựng nhà nguyện mới (12m x 32m) bằng gỗ, tường xây, mái tôn, nền xi măng. Năm 1966, Giáo điểm Bình An được nâng lên thành Giáo xứ do Cha Giuse Phạm Tuấn Tú phụ trách trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Hai năm sau, Cha Giuse Nguyễn Thanh Quang kế nhiệm Cha Giuse Phạm Tuấn Tú. Cha Giuse cùng cộng đoàn Giáo xứ Bình An khánh thành nhà xứ (1970), khởi công xây dựng nhà thờ mới (1993). Năm 2000, Cha Đaminh Nguyễn Đính về thay thế Cha Giuse. Ngoài việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Đaminh và cộng đoàn đã khánh thành nhà thờ mới (2001). Sau đó, Cha Đaminh cùng cộng đoàn Bình An xây dựng tháp chuông và nhà giáo lý nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo xứ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, cộng đoàn Giáo xứ Bình An đã đi vào ổn định và phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Thiên Triều; Tây giáp KCN Biên Hòa I; Nam giáp KCN Biên Hòa II; Bắc giáp sông Đồng Nai
Diện tích: 20 km2
Dân số: 31.000 người
  • 893 gia đình công giáo, gồm 3.239 giáo dân
  • Tỷ lệ: 10,4%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Phạm Tuấn Tú (1955 - 1968)
  • Giuse Nguyễn Thanh Quang (1968 - 2000)
Linh mục đương nhiệm:


Đaminh Nguyễn Đính
           (2000 -)

Thánh bổn mạng: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật cuối tháng 9
Thống kê
Năm 1966 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 3.500 1.909 2.375 2.299 3.255 3.239
Gia đình - 306 685 673 902 893
 
Nhà thờ Bình An cũ


Cha chánh xứ và BHG