GIÁO HỌ BIỆT LẬP MICAE

 
Quá trình hình thành và phát triển:
Năm 1957, một số giáo dân công giáo từ nhiều giáo phận khác nhau đến lập nghiệp tại ấp Trần Quốc Toản, xã Tam Hiệp, quận Đức Tu, Biên Hòa và lập nên Giáo xứ Thánh Giuse. Theo thời gian, đời sống đức tin của giáo dân ngày càng vững mạnh qua sự hướng dẫn tận tâm của quý Cha quản xứ. Cùng với số giáo dân ngày càng tăng và nhu cầu mục vụ ở các Giáo họ trở nên cấp thiết. Năm 2011, Cha Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh cùng cộng đoàn xây dựng nhà mục vụ tại liên họ Khiết Tâm gồm hai Giáo họ Vincentê và Fatima thuộc Giáo xứ Thánh Giuse. Một năm sau, liên họ Khiết Tâm được tách ra thành GHBL và đổi tên là Micae. Cùng năm, Đức Cha Đaminh Nguyên Chu Trinh cho phép dâng thánh lễ hằng ngày tại Giáo họ. Năm 2013, Cha Phanxicô và cộng đoàn Micae đại tu nhà nguyện Giáo họ được xây từ năm 1973 để có nơi phụng thờ Thiên Chúa xứng hợp. Đồng thời, ban hành giáo khoá tiên khởi cũng được thành lập và cùng với Cha Phanxicô giúp đỡ các sinh hoạt mục vụ của GHBL đi vào nề nếp, ổn định. Nhờ Ơn Chúa giúp, dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô, cộng đoàn Micae ngày thêm liên kết hiệp nhất trong các công tác xây dựng Giáo họ. Bên cạnh đó, đời sống thiêng liêng của giáo dân Micae ngày thêm thăng tiến.
Địa dư: Đông giáp xứ Long Bình; Tây và Nam giáp xứ Thánh Giuse; Bắc giáp xứ Bùi Thái.
Diện tích: 9.000 người
Dân số: 0,4 km2
  •  747 gia đình công giáo, gồm 3.500 giáo dân
  • Tỷ lệ: 39%
Linh mục quản nhiệm:


Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh
                 (2012- )

Thánh bổn mạng: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Ngày chầu lượt: 28.09
Thống kê
Năm 2013
Giáo dân 3.500
Gia đình 747
 
 
Cha chánh xứ và quý chức BHG giáo xứ