GIÁO HẠT TÂN MAI

1. Thống kê 
 
Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Ghi chú
Nam Nữ
1974 14 18 71 52 47.442 Năm 1975 Giáo Hạt Tân Mai Tách làm 2 Giáo hạt:Tân Mai và Long Thành
1984 12 14 63 35.629
1994 12 17 1 66 43.518
2004 14 1 17 1 45 57.127
2013 16 2 26 222 68.891                                                 Giáo hạt Tân Mai từ năm 1974 - 2013
 
2. Quá trình hình thành và phát triển
Được thành lập từ thời Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình khi còn thuộc Giáo phận Sài Gòn. Và vẫn là một Giáo hạt trong Giáo phận Xuân Lộc kể từ ngày thành lập Giáo phận đến nay.
• Vị trí: Giáo hạt Tân Mai hiện nằm trong 05 phường thuộc thành phố Biên Hòa.
• Linh mục quản hạt :
Phêrô Nguyễn Khang Hy (từ đầu đến năm 1975), Giuse Bùi Đức Cường (1976), Đaminh Đinh Xuân Bách (1976 - 1989), Giuse Nguyễn Kim Đoan (1989 - 1998), Vinh Sơn Phạm Liên Hùng (1998 đến nay)
3. Tình hình nhân sự
• Các linh mục: 26, phụ trách 16 Giáo xứ và 02 Giáo họ biệt lập.
- Giáo dục :
 
Tổng Số Người đi học ĐẠI HỌC CẤP III CẤP II CẤP I MẪU GIÁO NGHỈ HỌC
19.773 1.333 4.295 5.352 5.278 3.515 580
 
4. Sinh hoạt tiêu biểu
• Việc Chầu lượt: Đã từ lâu, cứ vào ngày chầu lượt, các linh mục trong Giáo hạt tề tựu để tham dự chầu. Từ sau giải phóng, các linh mục quy tụ dâng thánh lễ đồng tế cầu cho Giáo phận, Giáo hạt, xứ sở tại và gặp gỡ, thảo luận.
Bác ái xã hội :
STT HOẠT ĐỘNG SỐ TIỀN CHIA SẺ SỐ NGƯỜI
1 Khuyến học 812.154.000 14.855
2 Phục vụ các bệnh nhân 418.377.000 1.611
3 Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội 1.000.000 50
4 Bảo vệ sự sống 6.500.000 5
5 Xã hội hóa giao thông 110.000.000
6 Bác ái- từ thiện 330.493.000 1.076
7 Xóa đói giảm nghèo 427.860.000 495
8 Các công tác bác ái xã hội khác 4.263.092.000
9 Tổng cộng 6.369.476.000