Giáo Hạt Tân Mai

Giáo Hạt Tân Mai

GIÁO HẠT TÂN MAI 1. Thống kê    Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ

Giáo họ biệt lập Phanxicô

Giáo họ biệt lập Phanxicô

GIÁO HỌ BIỆT LẬP PHANXICÔ   Quá trình hình thành và phát triển Khoảng những năm 1990, các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Biên Hòa thu hút dân nhập cư từ khắp nơi đến lập nghiệp. Khu vực chợ Điều nằm cạnh khu công nghiệp Amata ban đầu cũng là vùng đất thưa thớt, đến năm 1992-1993

Giáo xứ Trinh Vương

Giáo xứ Trinh Vương

GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG Quá trình hình thành và phát triển Năm 1965, Cha Tôma Vũ Đức Kiêm thành lập khu Bùi Thượng và xây dựng nhà thờ với kích thước 16m x 40m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, Cha Phêrô Trần Đức Tiến thành lập khu Bùi Đức. Cùng năm, Cha Phêrô và cộng đoàn Bùi Đức xây dựng

Giáo xứ Thiên Triều

Giáo xứ Thiên Triều

 GIÁO XỨ THIÊN TRIỀU Quá trình hình thành và phát triển Tháng 05.1956, một số gia đình công giáo đến định cư gần sông Đồng Nai, giáp doanh trại Phan Đình Phùng và dựng nên một nhà nguyện bằng vật liệu nhẹ, mái tôn và hình thành nên GHBL Tân Bắc. Cùng năm, Cha Giuse Phạm Tuấn Tú được bổ nhiệm

Giáo xứ Tân Mai

Giáo xứ Tân Mai

GIÁO XỨ TÂN MAI Quá trình hình thành và phát triển Ngày 10.08.1954, một số giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu, Thái Bình và Hải Phòng di cư vào khu rừng xanh thuộc ấp Tân Mai, xã Tam Hiệp, quận Châu Thành, Biên Hòa định cư lập nghiệp. Đức Giám Mục Phêrô Phạm Ngọc Chi, Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Di Cư

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

GIÁO XỨ TÂN LỘC Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, khoảng 300 giáo dân gốc Giáo Phận miền Bắc di cư vào ấp Tân Mai, xã Tam Hiệp, quận Châu Thành, Biên Hòa định cư lập nghiệp và hình thành một họ lẻ thuộc Giáo xứ Tân Mai. Chín năm sau, cộng đoàn này dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ để làm

Giáo xứ Long Bình

Giáo xứ Long Bình

GIÁO XỨ LONG BÌNH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1980, một số gia đình công giáo gốc miền Tây và miền Bắc di cư đến phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lập nghiệp và làm nên Giáo điểm truyền giáo. Tháng 05.1990, Giáo điểm này được sáp nhập vào Giáo xứ Bùi Thái với

Giáo họ biệt lập Micae

Giáo họ biệt lập Micae

GIÁO HỌ BIỆT LẬP MICAE   Quá trình hình thành và phát triển: Năm 1957, một số giáo dân công giáo từ nhiều giáo phận khác nhau đến lập nghiệp tại ấp Trần Quốc Toản, xã Tam Hiệp, quận Đức Tu, Biên Hòa và lập nên Giáo xứ Thánh Giuse. Theo thời gian, đời sống đức tin của giáo dân ngày càng vững

Giáo xứ Xuân Hòa

Giáo xứ Xuân Hòa

GIÁO XỨ XUÂN HÒA Quá trình hình thành và phát triển Giáo điểm Xuân Hòa được hình thành vào năm 1970. Ngày 18.03.1971, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn ký quyết định thành lập Giáo xứ mới và đặt tên là Xuân Hòa. Đồng thời, Đức Cha Giuse cũng cử Cha Đaminh Trần Đình Phúc Quý đang giúp xứ lúc bấy giờ làm Cha

Giáo xứ Thánh Giuse

Giáo xứ Thánh Giuse

GIÁO XỨ THÁNH GIUSE Quá trình hình thành và phát triển Năm 1957, một số giáo dân công giáo từ nhiều giáo phận khác nhau đến lập nghiệp tại ấp Trần Quốc Toản, xã Tam Hiệp, quận Đức Tu, Biên Hòa và lập nên Giáo xứ Thánh Giuse dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn Khổng Tiên Giác. Cùng năm, cộng đoàn Giáo

Giáo xứ Gia Viên

Giáo xứ Gia Viên

GIÁO XỨ GIA VIÊN Quá trình hình thành và phát triển Năm 1961, một số gia đình neo đơn thuộc tỉnh Biên Hòa được đưa về vùng đất Tân Hiệp, Biên Hòa lập nghiệp và làm nên họ đạo Gia Viên dưới sự hướng dẫn của Cha Louis Trần Phúc Vỵ. Cha Louis và cộng đoàn dựng một ngôi nhà nguyện tạm để làm nơi dâng

Giáo xứ Đa Minh

Giáo xứ Đa Minh

GIÁO XỨ ĐAMINH   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1956, một số giáo dân theo Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu - Châu Hiệp di cư về phường Tam Hiệp, quận Đức Tu, Biên Hòa lập nghiệp và làm nên Giáo họ Đaminh thuộc xứ Tân Mai do cha Phêrô Mai Xuân Mai coi sóc. Cùng năm, Cha Phêrô và cộng đoàn

Giáo xứ Bùi Vĩnh

Giáo xứ Bùi Vĩnh

GIÁO XỨ BÙI VĨNH Quá trình hình thành và phát triển Năm 1956, một số gia đình công giáo gốc Bùi Chu từ Mỹ Tho đến định cư tại ấp Vĩnh Cửu, xã Tam Hiệp và lập thành Giáo xứ Bùi Vĩnh (Bùi Chu - Vĩnh Cửu). Cha Đaminh Đặng Đình Tân được bổ nhiệm đến coi sóc Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi.

Giáo xứ Bùi Thượng

Giáo xứ Bùi Thượng

GIÁO XỨ BÙI THƯỢNG Quá trình hình thành và phát triển Năm 1965, Cha Tôma Vũ Đức Kiêm cùng một số giáo dân Phú Lâm và một số ở nơi khác về phường Tam Hòa, Biên Hòa ngày nay và lập nên giáo điểm Bùi Thượng. Cùng năm, cộng đoàn Bùi Thượng dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng gỗ, mái tôn, vách ván để làm

Giáo xứ Bùi Thái

Giáo xứ Bùi Thái

GIÁO XỨ BÙI THÁI Quá trình hình thành và phát triển Tháng 10.1954, một số gia đình công giáo gốc Giáo phận Bùi Chu di cư vào Nam và tạm cư tại xã Thanh Hòa, Cai Lậy, Định Tường (Tiền Giang). Năm 1956, các gia đình này chuyển về xã Tam Hiệp (nay là phường Tam Hòa) định cư, lập nên Giáo xứ Bùi Thái

Giáo xứ Bùi Hưng

Giáo xứ Bùi Hưng

GIÁO XỨ BÙI HƯNG   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số gia đình công giáo gốc Giáo phận Bùi Chu di cư vào Nam lập nghiệp. Sau khi di chuyển qua nhiều nơi, cuối cùng cộng đoàn giáo dân này quyết định chuyển đến định cư tại Tam Hiệp, Biên Hòa vào tháng 03.1955 và được Cha

Giáo xứ Bùi Hiệp

Giáo xứ Bùi Hiệp

GIÁO XỨ BÙI HIỆP   Quá trình hình thành và phát triển Tháng 02. 1955, trại định cư Tân Mai, Biên Hòa bị hỏa hoạn. Một số gia đình công giáo bỏ trại di cư đến khu vực rừng tre gai, xã Tam Hiệp, quận Đức Tu lập nghiệp. Một năm sau, Cha Augustinô Trần Hữu Quyền đến hướng dẫn đời sống đức tin

Giáo xứ Bùi Đức

Giáo xứ Bùi Đức

  GIÁO XỨ BÙI ĐỨC   Quá trình hình thành và phát triển Trước năm 1965, phần đất thuộc giáo xứ Bùi Đức là khu đồi hoang. Năm 1966, Cha Phêrô Trần Đức Tiến quy tụ giáo dân nơi đây cùng một số giáo dân từ nơi khác về đây định cư, sinh sống và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Lúc này, Cha

Giáo xứ Bình An

Giáo xứ Bình An

GIÁO XỨ BÌNH AN   Quá trình hình thành và phát triển Tháng 05.1955, một số gia đình công giáo gốc Bùi Chu từ quận Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa được Cha Giuse Phạm Tuấn Tú dẫn đến ấp Bình An, Tam Hiệp, Biên Hòa khai hoang làm rẫy, lập nên trại gia binh và hình thành Giáo điểm Bình An. Thời gian