GIÁO XỨ PHÚ LÂM
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 15'
    Chiều: 17h 00' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 15' 
       Lễ II : 06h 20' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 17h 00' 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1957, khoảng 50 gia đình công giáo từ miền Bắc vào vùng đất Phú Sơn, Tân Phú lập nghiệp. Một năm sau, Giáo điểm Phú Lâm được hình thành và trực thuộc Giáo xứ Phương Lâm. Năm 1960, Giáo xứ Phú Lâm được thành lập và Cha Tôma Nguyễn Đức Triêmvề phụ trách giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cha Tôma củng cố đời sống đức tin cho giáo dân và cùng với giáo dân dựng nhà thờ Phú Lâm đầu tiên bằng mái tranh, vách nứa. Năm năm sau, Cha Giuse Trần Hiệp Sĩ kế nhiệm Cha Tôma coi sóc giáo xứ. Cha Giuse tiếp tục củng cố đức tin cho giáo dân và xây nền móng nhà thờ. Năm 1970, Cha Gioakim Nguyễn Văn Thái thay thế Cha Giuse. Hai năm sau, Cha Gioakim và cộng đoàn Phú Lâm xây nhà thờ mới, đồng thời Cha Gioakim xây nhà xứ và đền thánh tại các giáo họ. Cuối năm 1993, Cha Philipphê Lê Phước Minh về coi sóc Giáo xứ Phú Lâm. Cha Philipphê cùng cộng đoàn Phú Lâm xây dựng nhà giáo lý và tổ chức lại các đoàn thể trong xứ. Một năm sau, cha Giuse Phạm Cao Thanh chánh xứ Kim Lâm quản nhiệm Giáo xứ Phú Lâm. Năm 1995, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Văn Thục về phụ trách Giáo xứ Phú Lâm. Trong thời gian phụ trách giáo xứ, Cha Antôn cùng cộng đoàn trùng tu nhà thờ, nâng cao gian cung thánh, tu sửa đài Đức Mẹ và thánh Giuse, xây dựng nhà sinh hoạt, lễ đài, tháp chuông và nhà mục vụ. Năm 2012, Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phankế nhiệm Cha Antôn phụ trách Giáo xứ Phú Lâm. Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của Cha Phanxicô Xaviê, cộng đoàn giáo xứ Phú Lâm đang xây dựng mới ngôi thánh đường và xây dựng đời sống đức tin thêm vững mạnh.
 
Địa dư:Đông giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Xuân Lâm; Nam giáp xứ Kim Lâm; Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng (xứ Mađagoui)
Diện tích:108.64 km2
Dân số:11.265 người
  • 1.979 gia đình công giáo, gồm 9.015 giáo dân
  • Tỷ lệ: 80%
Linh mục quản xứ:
  • Tôma Nguyễn Đức Triêm(1960 - 1965)
  • Giuse Trần Hiệp Sỹ(1965 - 1970)
  • Gioakim Nguyễn Văn Thái (1971 - 1991)
  • Philipphê Lê Phước Minh (1993 - 1994)
  • Antôn Nguyễn Văn Thục (1995 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:


Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan
               (2012 -)


Linh mục phó xứ:


Antôn Bùi Văn Tới

 
Thánh bổn mạng:Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Ngày chầu lượt:CN II MV
Thống kê
  
Năm 1984 2004 2008 2012 2013
Giáo dân 1.200 7.169 8.301 8.683 9.015
Gia đình 184 1.024 1.412 1.674 1.979
 
 
 


Quý cha và BHG giáo xứ


Tượng Thánh GiuseĐài Đức MẹDãy nhà giáo lý