GIÁO XỨ KIM LÂM
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều Thứ 5 : 17h 30' 
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 30' 
       Lễ II : 06h 30' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 17h 30'
 
Quá trình hình thành và phát triển
Giáo xứ Kim Lâm được thành lập vào năm 1974 do Cha Gioan Limch Hong đưa một số người Việt từ Campuchia về lập nghiệp tại cây số 136 trên quốc lộ 20. Thời gian đầu, Cha Gioan cùng với cộng đoàn Kim Lâm dựng nhà thờ và nhà xứ bằng gỗ, ghép nứa, nền đất. Năm 1982, Cha Limch Hong đi xa và trong thời gian 5 năm, Giáo xứ không có linh mục. Ngày 08.11.1987, Cha Giuse Phạm Cao Thanh được bổ nhiệm làm Cha chánh xứ Giáo xứ Kim Lâm. Cha Giuse cùng cộng đoàn Giáo xứ khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ (1996), nhà giáo l‎ý và đài Đức Mẹ La Vang (1999). Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Kim Lâm đã ổn định về các sinh hoạt, đời sống đạo của giáo dân ngày càng sốt sắng. Năm 2011, Cha Đaminh Trần Mạnh Duyên về phụ trách Giáo xứ Kim Lâm. Hiện nay, dưới sự giúp đỡ của Cha Đaminh, cộng đoàn Giáo xứ Kim Lâm đã có cơ sở vật chất đáp ứng đủ cho các sinh hoạt mục vụ trong Giáo xứ và đời sống đức tin của giáo dân ngày càng lớn mạnh.
Địa dư: Đông giáp Võ Đắc, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xã Phú An; Nam giáp xứ Bình Lâm; Bắc giáp xứ Phú Lâm.
Diện tích: 8,46 km2
Dân số: 4.112 người
  • 829 gia đình công giáo, gồm 3.260 giáo dân
  • Tỷ lệ: 79,3%
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Limch Hong (1974 - 1982)
  • Giuse Phạm Cao Thanh (1987 - 2010)
  • Laurensô Nguyễn Văn Chính (2010 - 2011)
 Linh mục đương nhiệm:


Đaminh Trần Mạnh Duyên
             (2011 -)


Thánh bổn mạng: Đức Mẹ hồn xác lên trời
Ngày chầu lượt: Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Dòng tu trong xứ hiện nay: Dòng Chúa Quan Phòng
Thống kê
Năm 1974 1994 2004 2008 2013
Giáo dân 700 2.447 3.245 3.368 3.260
Gia đình - 612 791 820 829
Tu sĩ nữ - 3 3 4 4
 
 
 
 
 
Cha chánh xứ và quý chức


Lối vào nhà giáo lý