GIÁO XỨ ĐẮC LUA

 
Quá trình hình thành và phát triển
Giáo họ Đăklua là giáo họ truyền giáo của Giáo xứ Phú Lâm, cách Giáo xứ Phú Lâm hơn 60 km, được thành lập từ năm 1986 dưới thời Cha Gioakim Nguyễn Văn Thái. Ngày 20.05.1991, Giáo họ Đăklua đuợc Cha Giuse Phạm Cao Thanh chánh xứ Kim Lâm vào dâng thánh lễ đầu tiên. Đầu năm 1992, Giáo họ dựng một nhà nguyện bằng tre, lợp tranh. Tháng 05.1993, Giáo họ Đăklua đuợc Cha Philípphê Lê Phước Minh, chánh xứ Phú Lâm dâng lễ hàng tháng. Hai năm sau, Cha Antôn Nguyễn Văn Thục về làm chánh xứ Giáo xứ Phú Lâm và quản nhiệm Giáo họ Đăklua. Tháng 03.1996, Cha Antôn cùng với giáo họ dựng nhà nguyện mới bằng gỗ, mái tôn làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Qua các thời quý Cha quản nhiệm, các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo họ Đăklua ngày càng ổn định và nề nếp. Năm 2010, Cha Giuse Vũ Văn Khải về phụ trách giáo họ. Cùng năm, Cha Giuse và cộng đoàn khởi công xây dựng một nhà nguyện mới và khánh thành ngày 18.10.2010. Một năm sau, ngày 13 tháng 10 năm 2011, Giáo họ Đăklua được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng lên thành Giáo xứ. Ngày 12.09.2013, Đức Cha Đaminh cử Cha Laurensô Trần Thế Phước làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Đăklua. Hiện nay, với sự giúp đỡ của Cha Laurensô, các sinh hoạt của Giáo xứ Đăklua đã đi vào ổn định và đời sống thiêng liêng của giáo dân ngày càng thăng tiến.
 
Địa dư: Đông và Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng; Tây giáp tỉnh Bình Phước; Nam giáp rừng quốc gia Cát Tiên.
Diện tích: 10 km2
Dân số: 6.700 người
  • 132 gia đình công giáo, gồm 526 giáo dân
  • Tỷ lệ: 7,9%
Linh mục quản nhiệm:  
  • Cha Gioakim Nguyễn Văn Thái (1986 -1991)
  • Giuse Phạm Cao Thanh (1991 - 1993)
  • Philípphê Lê Phuớc Minh (1993 - 1995)
  • Antôn Nguyễn Văn Thục (1995 - 2005)
  • Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng (2005 - 2008)
  • Martinô Phạm Phú Thứ (2008 - 2010)
  • Giuse Vũ Văn Khải (2010 - 2012)
  • Phanxicô Xavie Trần Văn Phan (2012 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Laurensô Trần Thế Phước
            (2013 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (01.05)
Ngày chầu lượt: CN IV PS
Thống kê
Năm 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 505 527 546 526
Gia đình 120 124 129 132
 
 Giai đoạn tiên khởi


Nhà mục vụ


Đắc Lua ngày nayCha chánh xứ và quý chức BHG