GIÁO XỨ BÌNH LÂM
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều: 17h 30' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 30' 
       Lễ II : 07h 00' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 16h 00'
Lễ IV : 19h 00' 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1968, Giáo điểm truyền giáo cho anh chị em dân tộc K’Ho được thành lập tại vùng đất Phú Bình, Tân Phú. Từ 1975 đến 1980, Giáo xứ Bình Lâm là giáo họ thứ 9 của Giáo xứ Phương Lâm. Ngày 25.01.1989, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nâng giáo họ này lên thành giáo xứ, lấy tên là Giáo xứ Bình Lâm và cử Cha Philipphê Lê Văn Năng về phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Ngày 23.08.1990, Cha Đaminh Nguyễn Đính thay Cha Philipphê coi sóc giáo xứ. Cùng năm, Cha Đaminh và giáo dân Bình Lâm lần lượt khởi công và khánh thành nhà thờ và nhà xứ. Ngày 14.08.2000, Cha Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh kế nhiệm Cha Đaminh và cùng với cộng đoàn Bình Lâm xây dựng nhà xứ mới. Qua các thời quý Cha coi sóc giáo xứ, cộng đoàn Bình Lâm đã từng bước tu bổ nhà thờ (2004) và nghĩa trang (2005). Hai năm sau, Cha Giuse Tạ Duy Tuyền về phụ trách Giáo xứ Bình Lâm. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, các sinh hoạt trong giáo xứ đã ổn định, nề nếp và đời sống đức tin của cộng đoàn Bình Lâm luôn vững mạnh.
Địa dư: Đông giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Quang Lâm; Nam giáp xứ Phương Lâm; Bắc giáp xứ Kim Lâm.
Diện tích: 20,73 km2
Dân số: 16.000 người
  • 2.107 gia đình công giáo, gồm 8.725 giáo dân
  • Tỷ lệ: 54,5%
Linh mục quản xứ:
  • Philipphê Lê Văn Năng (1989 - 1990)
  • Đaminh Nguyễn Đính (1990 - 1999)
  • Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh (2000 - 2004)
  • Gioan Baotixita Phan Kế Sự (2004 - 2005)
  • Phêrô Phạm Duy Liễm (2005 - 2007)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Tạ Duy Tuyền
          (2007 -)


Thánh bổn mạng: Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ngày chầu lượt: Lễ Hiển Linh
Dòng tu trong xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Gò Vấp
Thống kê
 
Năm 1989 1999 2004 2009 2013
Giáo dân 6.980 9.770 11.357 8.017 8.725
Gia đình - 2.012 2.754 1.870 2.107
Tu sĩ - 5 5 7 9
 
 


Cha chánh xứu và đội hoa