GHBL Vinh Lâm

GHBL Vinh Lâm

GÍAO HỌ BIỆT LẬP VINH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều Thứ 5: 18h 00'        - NGÀY CHÚA NHẬT :

GHBL Tân Lâm

GHBL Tân Lâm

GIÁO HỌ BIỆT LẬP TÂN LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng Thứ 2, 4, 6 : 04h 30'     Chiều thứ 3, 5, 7 : 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật      

Giáo Xứ Hòa Lâm

Giáo Xứ Hòa Lâm

GIÁO XỨ HÒA LÂM BẢNG GIỜ LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Giáo Xứ Mai Lâm

Giáo Xứ Mai Lâm

BẢNG GIỜ LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

GHBL Bàu Mây

GHBL Bàu Mây

GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÀU MÂY    * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều Thứ 3, 5, 7 : 18h 00'       

Giáo Hạt Phương Lâm

Giáo Hạt Phương Lâm

GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM 1. Thống kê Giáo hạt Phương Lâm từ năm 1966 – 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/ Giáo điểm Linh mục Tu sĩ

​Giáo xứ An Lâm​

​Giáo xứ An Lâm​

GIÁO XỨ AN LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều Thứ 3, 5 : 17h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật      

​Giáo xứ Bích Lâm

​Giáo xứ Bích Lâm

GIÁO XỨ BÍCH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 50'      Chiều Thứ Bảy : 17h 50'  lễ thay Chúa Nhật      

​Giáo xứ Bình Lâm

​Giáo xứ Bình Lâm

GIÁO XỨ BÌNH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật      

​Giáo xứ Đắc Lua

​Giáo xứ Đắc Lua

GIÁO XỨ ĐẮC LUA   Quá trình hình thành và phát triển Giáo họ Đăklua là giáo họ truyền giáo của Giáo xứ Phú Lâm, cách Giáo xứ Phú Lâm hơn 60 km, được thành lập từ năm 1986 dưới thời Cha Gioakim Nguyễn Văn Thái. Ngày 20.05.1991, Giáo họ Đăklua đuợc Cha Giuse Phạm Cao Thanh chánh xứ Kim Lâm vào

​Giáo xứ Đồng Hiệp

​Giáo xứ Đồng Hiệp

GIÁO XỨ ĐỒNG HIỆP * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật      

Giáo Xứ Giang Lâm

Giáo Xứ Giang Lâm

GÍAO XỨ GIANG LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật      

​Giáo xứ Kim Lâm

​Giáo xứ Kim Lâm

GIÁO XỨ KIM LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều Thứ 5 : 17h 30'        - NGÀY CHÚA NHẬT :

​Giáo xứ Ngọc Lâm

​Giáo xứ Ngọc Lâm

GIÁO XỨ NGỌC LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật     

Giáo xứ Phú Lâm

Giáo xứ Phú Lâm

GIÁO XỨ PHÚ LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 15'     Chiều: 17h 00'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật      

​Giáo xứ Phương Lâm

​Giáo xứ Phương Lâm

GIÁO XỨ PHƯƠNG LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :        Lễ I : 04h

​Giáo xứ Quang Lâm

​Giáo xứ Quang Lâm

Giáo Xứ Quang Lâm Quá trình hình thành và phát triển Sau năm 1975, giáo dân phần lớn thuộc các tỉnh miền Bắc di cư đến vùng kinh tế mới Quang Lâm lập nghiệp. Để có nơi cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo, bà con giáo dân đã dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ, mái tranh và lập nên Giáo họ 10 của Giáo xứ

Gíao Xứ Tà Lài

Gíao Xứ Tà Lài

GIÁO XỨ TÀ LÀI * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng Thứ 2, 4, 5, 6, 7 : 05h 00'     Chiều Thứ 3, 5, 7 : 17h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật      

Giáo xứ Thạch Lâm

Giáo xứ Thạch Lâm

GIÁO XỨ THẠCH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật      

​Giáo xứ Thọ Lâm

​Giáo xứ Thọ Lâm

GIÁO XỨ THỌ LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật