GIÁO XỨ THIẾT NHAM


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Hiếu dẫn một số giáo dân thuộc Giáo xứ Thiết Nham, Giáo phận Bắc Ninh đến vùng đất Ông Kèo (ngày nay là giáo xứ Vĩnh Phước) định cư, lập nghiệp và lập nên họ đạo Thiết Nham và Như Thiết. Một năm sau, Cha Giuse đưa giáo dân thuộc họ đạo Thiết Nham và Như Thiết lên khu Vĩnh Thạnh (nay là ấp Đoàn Kết) thành lập Giáo xứ và lấy tên là Thiết Nham. Năm 1956, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Thiết Nham xây dựng nhà thờ bằng gạch và gỗ với diện tích 12m x 30m làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bốn năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong đến phụ trách Giáo xứ. Với sự nhiệt thành trong sứ vụ mục tử của mình, Cha Đaminh và cộng đoàn Thiết Nham xây dựng nhà xứ và tháp chuông. Năm 1973, Cha Giuse Nguyễn Công Hoán kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse dần đưa các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào ổn định. Hai năm sau, Cha Gioan Baotixita Thân Văn Vinh thay thế Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ. Cộng đoàn Thiết Nham lần lượt xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (1997), nhà xứ, nhà sinh hoạt mục vụ và nhà văn hóa (1998). Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt của Giáo xứ Thiết Nham dần đi vào nề nếp và các cơ sở vật chất phụ cận cũng được nâng cấp, chỉnh trang. Năm 2006, Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh được bổ nhiệm làm chánh xứ Thiết Nham. Vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn Thiết Nham xây nhà giáo lý và tu sửa lại khuôn viên thánh đường. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, Giáo xứ Thiết Nham đang ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến.
Địa dư: Đông giáp xã Phước An; Tây giáp xứ Nghĩa Mỹ; Nam giáp rừng Sác; Bắc giáp xã Long Tân
Diện tích: 36 km2
Dân số: 3.365 người
  • 499 gia đình công giáo, gồm 1.865 giáo dân
  • Tỷ lệ: 55,42%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Nguyễn Khắc Hiếu (1954 - 1960)
  • Đaminh Nguyễn Hưng Phong (1960 - 1973)
  • Giuse Nguyễn Công Hoán (1973 - 1975)
  • Gioan Baotixita Thân Văn Vinh (1975 - 2000)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận (2000 - 2002)
  • Phêrô Nguyễn Văn Thảnh (2002 - 2004)
  • Philipphê Trần Công Thuận (2004 - 2006)
Linh mục đương nhiệm:


Đaminh Nguyễn Đình Khanh
              (2006 -)

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật đầu tháng 10
Thống kê
Năm 1955 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.200 752 750 1.384 1.966 1.865
Gia đình - 128 120 387 461 499
 
Cha chánh xứ và TV BHG giáo xứ