GIÁO XỨ THỊ CẦU


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Thượng Hiền dẫn một số giáo dân thuộc các xứ: Thị Cầu, Phương Vĩ, Đông Tiến và các nơi khác thuộc Giáo phận Bắc Ninh đến định cư tại vùng Phước Lý và làm nên Giáo xứ Thị Cầu. Thời gian đầu, Cha Giuse cùng cộng đoàn Thị Cầu dựng một nhà thờ tạm bằng vật liệu nhẹ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, Cha Gioakim Nguyễn Vĩnh Toàn về phụ trách Giáo xứ. Năm 1957, Cha Gioakim và cộng đoàn này xây lại nhà thờ bằng vật liệu bán kiên cố. Năm năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Văn Bảo thay thế Cha Gioakim. Cha Đaminh đã giúp cho đời sống đức tin của cộng đoàn Thị Cầu ngày thêm vững mạnh và các sinh hoạt của các hội đoàn đi vào nề nếp hơn. Năm 1965, Cha Đaminh Nguyễn Thượng Huyền đến coi sóc Giáo xứ, bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đạo cho cộng đoàn, năm 1969, Cha Đaminh đã nâng cấp nhà thờ thêm khang trang, thoáng mát. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Thị Cầu dần lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1997, Cha Giuse Nguyễn Văn Sáu phụ trách Giáo xứ Phước Lý và quản nhiệm Giáo xứ Thị Cầu. Cha Giuse cùng với giáo dân xây nhà giáo lý để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho cộng đoàn Thị Cầu (1998). Qua các thời quý Cha quản xứ và quản nhiệm, cộng đoàn Thị Cầu ngày thêm vững mạnh trong đức tin và các sinh hoạt trong Giáo xứ đã nề nếp và ổn định hơn. Năm 2012, Cha Đaminh Trịnh Đình Cương được cử quản nhiệm Giáo xứ Thị Cầu. Dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, Giáo xứ Thị Cầu đã ổn định về các mặt và phát triển như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp thành Tuy Hạ; Tây giáp xã Phú Hữu; Nam giáp xã Vĩnh Thanh; Bắc giáp xã Đại Phước
Diện tích: 21,72 km2
Dân số: 10.029 người
 • 168 gia đình công giáo, gồm 693 giáo dân
 • Tỷ lệ: 6,91%
Linh mục quản xứ
 • Giuse Nguyễn Thượng Hiền (1954 - 1956)
 • Gioakim Nguyễn Vĩnh Toàn (1956 - 1962)
 • Đaminh Nguyễn Văn Bảo (1962 - 1965)
 • Đaminh Nguyễn Thượng Huyền (1965 - 1970)
 • Đaminh Nguyễn Huy Chương (1970 - 1975)
 • Gioan Baotixita Nguyễn Hoa Viên (1975 - 1991)
 • Longinô Nguyễn Thới Mậu (1991 - 1996)
 • Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận (1996 - 1997)
 • Giuse Nguyễn Văn Sáu (1997 - 2009)
 • Giuse Đỗ Đức Chính (2009 - 2010)
 • Đaminh Nguyễn Văn Lượng (2010 – 2012)
Linh mục đương nhiệm:


Đaminh Trịnh Đình Cương
   (quản nhiệm 2012 -)

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày chầu lượt: CN XIX TN
Thống kê
Năm 1954 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 465 1.400 423 488 693
Gia đình - 209 108 120 168
 

Cha chánh xứ và TV BHG