GIÁO XỨ TÂN TƯỜNG

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1890, một số giáo dân gốc Quảng Bình di cư đến vùng đất thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ngày nay định cư lập nghiệp và làm nên Giáo họ Tân Tường trực thuộc Giáo xứ  Mỹ Hội. Cùng năm, cộng đoàn Tân Tường xây dựng nhà nguyện nhỏ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện tại Sở Mít (vì nơi đây người Pháp trồng nhiều mít nên gọi là Sở Mít). Một thời gian sau, nhà nguyện được dời về vị trí hiện nay. Cùng với tình yêu thương của quý Cha chánh xứ Mỹ Hội qua các thời kỳ quản nhiệm, cộng đoàn Tân Tường tương trợ lẫn nhau, kiên trì khắc phục mọi khó khăn và tạo ra những thành quả nhất định để xây dựng cộng đoàn yêu thương và đoàn kết. Năm 2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Tân Tường lên thành Giáo xứ. Bên cạnh việc tu sửa nhà thờ, cộng đoàn Tân Tường tập trung xây dựng đời sống đạo và các hoạt động bác ái trong tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Đặc biệt, người nghèo, lương dân và anh em dân tộc được chăm sóc, thăm viếng và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Hiện nay, dưới sự nâng đỡ của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh, chánh xứ Mỹ Hội, các sinh hoạt của cộng đoàn Tân Tường đã ổn định và nề nếp hơn, đời sống đức tin của giáo dân ngày càng vững mạnh.
Địa dư: Đông giáp xã Phú Hội; Tây giáp xã Đại Phước; Nam giáp Phước An; Bắc giáp sông Đồng Môn
Diện tích: 7 km2
Dân số: 32.435 người
  • 120 gia đình công giáo, gồm 390 giáo dân
  • Tỷ lệ: 1,2%
Linh mục quản nhiệm:


Gioan Trần Xuân Hùng
     (2008 - 2013)
Linh mục đương nhiệm: Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh (quản nhiệm 2013 -)
Thánh bổn mạng: Mathêu Lê Văn Gẫm
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (cùng giáo xứ Mỹ Hội)
Thống kê
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 292 304 322 352 380 390
Gia đình 82 106 110 121 130 120
 
Cha chánh xứ và BHG cùng BTS các giới


Dãy nhà mục vụ