GIÁO XỨ NGHĨA YÊN


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, một số giáo dân gốc Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trần Thanh Cần, đã tới định cư tại vùng đất Xoài Minh, nay thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Một năm sau, Giáo xứ Nghĩa Yên được thành lập (Thuận Nghĩa - Hưng Yên) và Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Huyên được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Gioan Baotixita đã giúp cộng đoàn dựng một nhà thờ tạm bằng tường đất, mái tôn làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn tiếp tục dựng thêm nhà xứ và nhà giáo lý để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho Giáo xứ. Năm 1962, nhờ tình thương của Chúa, lòng nhiệt thành trong sứ vụ mục tử và sự đoàn kết của cộng đoàn, Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn Nghĩa Yên xây nhà thờ mới với diện tích 11m x 30m và nhà xứ mới bằng gạch, mái ngói. Năm 1975, Cha Gioan Phạm Quang Tự thay thế Cha Gioan Baotixita coi sóc Giáo xứ. Trong suốt thời gian phục vụ Giáo xứ, ngoài việc giúp cho sinh hoạt của các hội đoàn dần đi vào nề nếp và ổn định, Cha Gioan đã chỉnh trang các công trình phụ cận xung quanh nhà thờ thêm khang trang. Năm 2000, Cha Phêrô Nguyễn Huệ kế nhiệm Cha Gioan. Cha Phêrô và cộng đoàn Nghĩa Yên lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (2004), nhà xứ, nhà giáo lý (2005), hội trường (2006). Hệ thống đường xá trong xứ cũng được nâng cấp sạch đẹp. Ba năm sau, sau khi được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh tiếp tục nâng đỡ và chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn Nghĩa Yên. Năm 2013, Cha Gioan Baotixita Hoàng Thanh Hoàn kế nhiệm Cha Gioan Baotixita Khánh. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của cha Gioan Baotixita, Giáo xứ Nghĩa Yên đã ổn định và phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Bắc Minh; Tây giáp ấp Thanh Minh; Nam giáp sông Ông Kèo; Bắc giáp ấp Bàu Sen.
Diện tích: 2,2 km2
Dân số: 1.932 người
  • 451 gia đình công giáo, gồm 1.893 giáo dân
  • Tỷ lệ: 97,98%
Linh mục quản xứ:
  • Phêrô Trần Thanh Cần (1954 - 1955)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Đình Huyên (1955 - 1975)
  • Gioan Phạm Quang Tự (1975 - 2000)
  • Phêrô Nguyễn Huệ (2000 - 2009)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh (2009 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Gioan Baotixita Hoàng Thanh Hoàn
                   (2013 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày chầu lượt: Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Nha Trang
Thống kê

Năm
1955 1962 1974 1989 1999 2013
Giáo dân 828 352 725 1.358 1.538 1.893
Gia đình - 83 105 352 395 451
Tu sĩ - - 2 0 0 4
 
Ca đoàn mừng lễ Quan Thầy
Dãy nhà mục vụ giáo xứ