GIÁO XỨ NGHĨA MỸ

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Vincentê Trần Văn Lập dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ miền Bắc vào vùng đất thuộc xã Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Biên Hòa định cư và làm nên Giáo xứ Nghĩa Mỹ. Thời gian đầu, Cha Vincentê cùng cộng đoàn Nghĩa Mỹ dựng một nhà thờ tạm bằng vật liệu thô sơ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1969, Cha Đaminh Thân Toàn Vũ đến thay thế Cha Vincentê coi sóc Giáo xứ. Ngoài việc chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Đaminh và giáo dân Nghĩa Mỹ xây dựng lại nhà thờ bằng gạch và gỗ với kích thước 13m x  28m. Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Hương Mạch được bổ nhiệm làm chánh xứ Nghĩa Mỹ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Nghĩa Mỹ ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1989, Cha Phêrô Mai Văn Sâm kế nhiệm Cha Giuse. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Giuse cùng cộng đoàn Nghĩa Mỹ đã lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ khang trang với diện tích 705 m2 (1996) và nhà xứ (2000). Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt của Giáo xứ đã đi vào nề nếp. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đinh Mạnh Cường, Giáo xứ Nghĩa Mỹ trở thành một cộng đoàn sống chứng nhân bằng những hoạt động bác ái qua các đoàn thể như giới Hiền Mẫu, Giáo lý viên, Huynh đoàn Đaminh, và các hội đoàn.
Địa dư: Đông giáp Thiết Nham; Tây giáp Nghĩa Hiệp; Nam giáp rừng Nước Mặn; Bắc giáp rừng Giòng.
Diện tích: 0,79 km2
Dân số: 1.384 người
  • 327 gia đình công giáo, gồm 1.179 giáo dân
  • Tỷ lệ: 85,19%
Linh mục quản xứ:
  • Vincentê Trần Văn Lập (1954 - 1969)
  • Đaminh Thân Toàn Vũ (1969 - 1973)
  • Giuse Nguyễn Hương Mạch (1973 - 1988)
  • Phêrô Mai Văn Sâm (1989 - 2004)
  • Giuse Nguyễn Văn Học (2004 - 2007)
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Đinh Mạnh Cường
            (2007 - )


Thánh bổn mạng: Thánh Tôma Aquinô (28.01)
Ngày chầu lượt: CN IV MC
Thống kê
Năm 1954 1963 1974 1989 1999 2013
Giáo dân 1.800 670 1.077 952 992 1.179
Gia đình - 124 157 291 294 327
 
 Nhà Mục Vụ giáo xứ
'


Cha chánh xứ và quý chức BHG