GIÁO XỨ NGHĨA HIỆP

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Vincentê Phạm Khắc Đoan dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ các Giáo xứ miền Bắc, phần lớn là xứ Mỗ Thổ, Giáo phận Bắc Ninh, đến định cư tại vùng đất thuộc ấp Nghĩa Hiệp, Nhơn Trạch, Biên Hòa và thành lập Giáo điểm truyền giáo lấy tên Minh Châu. Một năm sau, Giáo điểm được nâng lên thành Giáo xứ và lấy tên là Mỗ Thổ dưới sự coi sóc của Cha Vincentê Phạm Khắc Đoan. Cùng năm, Cha Vincentê và cộng đoàn Mỗ Thổ dựng một nhà thờ tạm tường đất, kèo gỗ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1971, với lòng nhiệt thành vì đoàn chiên, Cha Vincentê cùng cộng đoàn Mỗ Thổ xây dựng nhà thờ mới bằng gạch và gỗ với diện tích 12m x 28m. Cuối năm 1971, Cha Giuse Ngô Văn Tố thay Cha Vincentê phụ trách Giáo xứ Mỗ Thổ. Bên cạnh việc khích lệ và nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse và giáo dân Mỗ Thổ đã xây nhà xứ mới (1972). Năm 1973, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chính thức đổi tên Giáo xứ Mỗ Thổ thành Nghĩa Hiệp. Năm 1993, Cha Giêrađô Phạm Anh Thái thay Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Ngoài việc chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse đã xây lại nhà xứ mới. Ba năm sau, Cha Phêrô Mai Văn Sâm được bổ nhiệm làm chánh xứ Nghĩa Hiệp. Cha Phêrô cùng cộng đoàn xây nhà giáo lý khang trang để đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo xứ. Qua các thời quý Cha quản xứ, bên cạnh việc tu sửa nhà thờ và các công trình phụ cận, cộng đoàn Nghĩa Hiệp đang ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến, các sinh  hoạt trong Giáo xứ cũng dần đi vào nề nếp. Hiện nay, dưới hướng dẫn của Cha Vincentê Dương Đức Chiến, cộng đoàn Nghĩa Hiệp đã ổn định và các sinh hoạt của Giáo xứ đã hòa nhập với các sinh hoạt của Giáo phận.
Địa dư: Đông giáp xứ Nghĩa Mỹ; Tây giáp xứ Đại Điền; Nam giáp rừng Sác; Bắc giáp rừng Giòng
Diện tích: 0,23 km2
Dân số: 876 người
  • 216 gia đình công giáo, gồm 876 giáo dân
  • Tỷ lệ: 100%
Linh mục quản xứ:
  • Vincentê Phạm Khắc Đoan (1954 - 1971)
  • Giuse Ngô Văn Tố (1971 - 1993)
  • Giêrađô Phạm Anh Thái (1993 - 1996)
  • Phêrô Mai Văn Sâm (1996 - 2006)
  • Giuse Nguyễn Văn Học (2006 - 2007)
  • Giuse Đinh Mạnh Cường (2007 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:

Vincentê Dương Đức Chiến
               (2010 - )

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày chầu lượt: CN III MV
Thống kê
Năm 1955 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.500 710 824 721 895 868
Gia đình - 101 182 168 203 216
 

Giáo xứ vui đón xuân


Quang cảnh Nhà mục vụ đang xây dựng


Quý cha và quý chức BHG giáo xứ