GIÁO XỨ MỸ HỘI


 
Quá trình hình thành và phát triển
Trước năm 1879, đã có những người công giáo sinh sống tại Gò Nổng, quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa. Từ năm 1879, Cha Phêrô Đoàn Công Triệu họ Tha La quy tụ những tín hữu đang sống tại Gò Nổng để lập nên Trại đạo Gò Nổng. Sau đó, Cha Phêrô cùng cộng đoàn xây dựng một nhà nguyện tạm làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, Trại đạo Gò Nổng chính thức được nâng lên thành Giáo xứ với tên gọi Mỹ Hội. Cha Henri Louis Lemée được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi, đồng thời Cha Henri Louis Lemée cũng được cử coi sóc thêm những họ đạo lân cận: Phước Lý, Bình Quới và Long Thành. Cha Lemée cùng cộng đoàn Mỹ Hội đã khởi công xây nhà thờ và khánh thành năm 1893. Qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Mỹ Hội ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1958, Cha Martinô Khánh đến phụ trách Giáo xứ. Cha Martinô giúp cộng đoàn Mỹ Hội tu sửa lại nhà thờ và tạo điều kiện thuận lợi nâng cao đời sống cho giáo dân. Từ năm 1964, vì lý do chiến tranh, Giáo xứ Mỹ Hội thiếu vắng chủ chăn. Tuy nhiên, cộng đoàn Mỹ Hội vẫn kiên tâm bảo vệ nhà thờ và giữ vững đức tin. Năm 1975, Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường được bổ nhiệm làm chánh xứ Mỹ Hội. Với sự hiệp nhất, vâng phục và bằng sự nỗ lực, hy sinh của cả chủ chăn và đoàn chiên, Giáo xứ Mỹ Hội đã từng bước được tái thiết. Năm 2000, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn kế nhiệm Cha Ernest phụ trách Giáo xứ. Cha Phêrô đã giúp các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp hơn. Hai năm sau, Cha Gioan Trần Xuân Hùng về coi sóc Giáo xứ. Cha Gioan và cộng đoàn lần lượt trùng tu nhà thờ, xây nhà xứ và hội trường (2010). Năm 2013, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh được cử làm chánh xứ Mỹ Hội thay thế Cha Gioan. Dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, Giáo xứ Mỹ Hội đã ổn định và đang đẩy mạnh việc mục vụ truyền giáo cho các anh chị em di dân.
Địa dư: Đông giáp xã Hiệp Phước; Tây giáp xã Long Tân; Nam giáp xã Phước An; Bắc giáp sông Đồng Môn.
Diện tích: 8 km2
Dân số: 72.825 người
 • 731 gia đình công giáo, gồm 3.147 giáo dân
 • Tỷ lệ: 4,32%
Linh mục quản xứ:
 • Phêrô Đoàn Công Triệu (1879 - 1890)
 • Henri Louis Lemée (1890 - 1919)
 • Giacôbê Quận (1920 - 1928)
 • Phanxicô Trần Công Quờn (1928 - 1935)
 • Augustinô Lefèbvre (1938 - 1945)
 • Phêrô Nguyễn Đắc Cầu (1945 - 1946)
 • Phêrô Phan Thanh Thời và Antôn Pejeu (1954 - 1958)
 • Martinô Khánh (1958 - 1964)
 • Ernest Nguyễn Văn Nhường (1975 - 2000)
 • Phêrô Nguyễn Thanh Sơn (2000 - 2002)
 • Gioan Trần Xuân Hùng (2002 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh
                  (2013 -)
                         


Cha phó
: Giuse Nguyễn Vinh Hạnh
                    (2012 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Thống kê
Năm 1897 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.397 530 1.378 1.172 1.754 3.147
Gia đình - 120 - - 406 731
 

Nhà thờ Mỹ Hội trước năm 1975Quang cảnh giáo xứ hiện nay


Quý Cha và các em thiếu nhi ngành Ấu