GIÁO XỨ ĐẠI ĐIỀN

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Giuse Đỗ Đức Huấn cùng với khoảng 300 giáo dân thuộc xứ Đại Điền gốc Vĩnh Phúc Yên, Giáo phận Bắc Ninh di cư đến vùng tỉnh lộ 19 Cát Lái, Long Thành, và khu Rừng Sác, Bầu Sen định cư, lập nghiệp. Một năm sau, Giáo xứ Vĩnh Phúc Yên được thành lập dưới sự coi sóc của Cha Giuse Đỗ Đức Huấn. Cùng năm, Cha Giuse và cộng đoàn dựng nhà thờ tạm bằng gạch và gỗ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bảy năm sau, trong sự đoàn kết và tin tưởng vào Chúa, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Vĩnh Phúc Yên xây nhà thờ mới bằng tường gạch, mái tôn với kích thước 12m x 40m. Năm 1975, Cha Đaminh Đỗ Đức Hân kế nhiệm Cha Giuse cói sóc Giáo xứ. Cha Đaminh tiếp tục khích lệ và nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn Vĩnh Phúc Yên. Năm 1993, Giáo xứ Vĩnh Phúc Yên được đổi tên thành Giáo xứ Đại Điền. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Đại Điền đang từng bước lớn mạnh trong đức tin và các sinh hoạt mục vụ ngày càng đi vào nề nếp. Năm 2004, Cha Phaolô Nguyễn Văn Nhân được bổ nhiệm coi sóc Giáo xứ. Năm năm sau, Cha Phaolô cùng với cộng đoàn Đại Điền khởi công xây dựng nhà thờ, nhà xứ và khánh thành ngày 29.01.2012. Hiện nay, Giáo xứ Đại Điền đã ổn định về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp ấp Thống Nhất; Tây giáp ấp Chính Nghĩa; Nam giáp hương lộ 319; Bắc giáp xã Phú Thạnh
Diện tích: 0,48 km2
Dân số: 2.531 người
  • 270 gia đình công giáo, gồm 1.240 giáo dân
  • Tỷ lệ: 48,99%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Đỗ Đức Huấn (1954 - 1975)
  • Đaminh Đỗ Đức Hân (1975 - 1982)
  • Giuse Nguyễn Hương Mạch (1982 - 1996)
  • Giuse Nguyễn Văn Tề (1996 - 2004)
Linh mục đương nhiệm:


Phaolô Nguyễn Văn Nhân
             (2004 -)

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: CN XXXIII TN
Thống kê
Năm 1954 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.020 1.030 1.013 774 872 1.240
Gia đình - 172 214 162 164 270
 

Nhà thờ khoảng trước năm 1970Nhà Mục Vụ giáo xứ


Toàn cảnh nhà thờ nhìn từ tượng đài Thánh Giuse


Cha chánh xứ và quý chức BHG